Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc pilngadības sasniegšanas bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ogres novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt visus normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, tajā skaitā:

• vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 Eur apmērā. Izmaksā bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāde vai pašvaldība, ja bērns bijis audžuģimenē vai aizbildnībā;

• vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura apmērs ir 249,71 EUR;

• pabalstu ikmēneša izdevumiem 64,03 EUR, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā;

• dzīvokļa pabalstu īres maksai un obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām (ne vairāk kā 5 Eur par m2; vienistabas dzīvoklī par visu platību, vairāku istabu dzīvoklī ne vairāk par 35m2; tiek ņemtas vērā arī citas mājoklī dzīvojošās personas. Komunālo pakalpojumu apmaksai saskaņā ar rēķinu un noteiktajiem limitiem);

• citus normatīvajos aktos noteiktos pabalstus pēc deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti:
  - Iesniegums brīvā formā;
  - Bāriņtiesas lēmums;
  - skolas izziņa (pēc vajadzības).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu