Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk - pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam. Pabalstu var saņemt, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un vismaz viena jaundzimušā bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk par 6 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas.

Pabalsta apmērs ir 100 euro par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu, 200 euro - par otro ģimenē jaundzimušo bērnu, 300 euro – par trešo un katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu.”

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā neatkarīgi no tā, vai tās dzīvesvieta atrodas Ogres novada pilsētas vai pagastu administratīvajā teritorijā, un iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai. Iesniegumu var iesniegt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības iela 33, Ogrē.
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālais centrs lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem un izmaksā pabalstu Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālā centra kasē vai ar bankas pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto bankas kontu 20 dienu laikā pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas pabalsta pieprasīšanai.

Saņemt pakalpojumu