Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta mērķis – sniegt atbalstu nevalstiskā sektora un pašvaldības kapacitātes stiprināšanai struktūrfondu projekta sagatavošanai. Projekta budžets un sadalījums – 11516,55 LVL (no šīs summas 8637,41 LVL ir ESF un Latvijas valsts budžeta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Basarabeaskas pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības saikņu veidošana starp Ogres un Basarabeaskas pašvaldībām. Projekta budžets un sadalījums – 17945,- LVL (no šīs summas Ogres novada domes…
  Projekta mērķis – pētījuma veikšana par esošo situāciju nodarbinātības jomā Ogres novadā attiecībā uz iedzīvotāju profesionālās darbības un ģimenes dzīves apvienošanas problēmām, kā arī informatīvo materiālu sagatavošana par jaunu, elastīgāku…
  Projekta mērķis – Jaunu dendroloģisko stādījumu izveide, apkārtnes uzkopšana un informatīvo materiālu uzstādīšana dendroloģiskajā ainavu parkā „Lazdukalni”. Projekta budžets un sadalījums – Latvijas Vides aizsardzības fonds – apakšprogramma …
  Projekta mērķis – Rekultivējot izgāztuvi „Ķilupe” Ogres novadā, tiks pārtraukta apkārtējās vides piesārņojums, ko rada bez vides aizsardzības pasākumiem ierīkotā izgāztuve. Projekta budžets un sadalījums – 145000,- LVL (Eiropas Reģionālā…
  Projekta mērķis – Digitālo klavieru iegāde Ogres Mūzikas skolai. Projekta budžets un sadalījums – 646,20 LVL (grants – 600,-Ls un Ogres novada domes daļa no kopējā budžeta – 46,20 LVL). Finansējuma avots – Valsts Kultūrkapitāla fonda…
  Projekta mērķis – Saglabāt Ogres mākslas skolā profesionālās ievirzes mācību programmā iespēju apgūt tradicionālo keramiku, papildinot ar citu keramikas materiālu un tehnoloģiju apgūšanu. Projekta budžets un sadalījums – 2450,- LVL …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – bērnu un rotaļu atpūtas laukuma izveide Ogres pilsētā (Mālkalnes prospektā), radot videi un iedzīvotājiem draudzīgu infrastruktūru un veicinot brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu pašvaldības teritorijā. Projekta budžets…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Grantu piešķiršana iedzīvotāju grupu projektu atbalstam Ogres novadā. Projekta budžets un sadalījums – 19854,- LVL (grants ir piešķirts par 18624,- LVL un Ogres novada domes finansējums – 1230,- LVL). Finansējuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide un jauniešu neformālo iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs veicināšana. Projekta budžets un sadalījums – 33140,52 LVL (grants sastāda 25000,- LVL un Ogres novada…