Statuss:
Noslēdzies
Iedzīvotāji atbalsta ieceri izveidot kāpšanas sienu ūdenstornī

Projekta mērķis ir kvalitatīvi un estētiski uzlabot degradēto parka teritorijas vidi ap publisko ēku sektoru, paplašinot iedzīvotāju rekreācijas iespējas.

Projekta ietvaros tiks attīstīta sporta pakalpojumu infrastruktūra, atjaunojot 20. gadsimta industriālā mantojuma būvi – Ogres pilsētā esošo ūdenstorni – un izveidojot apkārt tam klinšu kāpšanas sienu, kā arī izvietojot uz tā vides objektu (Bētlemes zvaigzni).

Pie ūdenstorņa paredzēts ierīkot klinšu kāpšanas sienu sportistiem, kalnu tūristiem, alpīnistiem, savukārt pie palīgēkas – kāpšanas sienu bērniem un jauniešiem ar vieglāku grūtību pakāpi.

Zem sienām tiks nodrošināts gumijas amortizējošais segums un amortizējošo matraču segums, zem bērnu kāpšanas sienas – amortizējošo matraču segums. Tiks veiktas arī labiekārtošanas aktivitātes – piebraucamais ceļš, inventāra nomas punkts tipveida konteinerā, apgaismojums, vides objekts (Bētlemes zvaigzne), dekoratīvi stādījumi, urnas, soli, velostatīvi, skatu platforma, bio WC, žogs.

Izveidotā klinšu kāpšanas siena būs lielākā profesionālā kāpšanas siena Latvijā.

Projekta finansējums

Projekta realizācijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.

Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta “Inženierbūves atjaunošana” kopējās izmaksas ir 589 000 eiro, t.sk.  valsts  budžeta piešķirtais finansējums 500 650 eiro (85%) un pašvaldības līdzfinansējums 88 350 eiro (15%).

Izpildītāji

Būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību veic SIA “Falkors climbing solutions” (Iepirkuma līguma par inženierbūves atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzības veikšanu, Zvaigžņu ielā 11, Ogrē summa ir 642 285,40 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA "CMB" (līguma summa 9660,00 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2021. gada 26. augustā. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Aptauja par ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei
Iedzīvotāji atbalsta ieceri izveidot kāpšanas sienu ūdenstornī
Ūdenstornis kāpšanas sienai
Klinšu kāpšanas siena 20082022