Statuss:
Atvērts
Interreg

Vadošais partneris: Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”

Projekta partneri: 

Latvijā:

Vidzemes Tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldība, Ventspils muzejs, Rīgas plānošanas reģions, Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Ikšķiles novada pašvaldība, Biedrība “Mores muzejs”, SIA “Sky Port”, Carnikavas novada pašvaldība, SIA “Rehabilitācijas Centrs Līgatne”, Amatas novada pašvaldība.

Igaunijā:

Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs, Hāpsalu un Lēnes muzeju fonds, Sāremā Tūrisma informācijas centrs, Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde, Lēne-Nigulas pašvaldība, Sāremā Kara lietu muzejs, NVO “Panga Areng”, NVO “Hījumā Militārās vēstures biedrība, Igaunijas Kara muzejs – Ģenerāļa Laidonera muzejs, Igaunijas lauku tūrisma asociācija, Setomā pašvaldība.

Projekta mērķis: Attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem.

Finansējuma avots: Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.Prioritātes “Tīra un augstvērtīga dzīves vide”, 2.1. Specifiskā mērķa “Uz dabas un kultūras mantojuma balstīta tūrisma attīstība” ietvaros ar ERAM finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets: Attiecināmo izmaksu summa Ikšķiles novada pašvaldībai ir EUR 21 869.86, no kuras:

  • ERAF finansējums ir EUR  18 589.38
  • Pašvaldības finansējums ir EUR  3 280.48
  • Projekta kopējais budžets: 1 928 992,39 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 1 639 643,53 EUR.

Galvenās aktivitātes:

  • Izveidot sadarbību starp militārā mantojuma objektu īpašniekiem/apsaimniekotājiem, tūrisma attīstības plānotājiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ar mērķi izmantot efektīvāk militārā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei.
  • Pārņemt labo praksi un pieredzi militāro objektu apsaimniekošanā un iekļaušanā tūrisma piedāvājumā, veidojot kontaktus ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un organizējot pieredzes apmaiņas vizītes.
  • Izstrādāt vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu, kas ietvers 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā (muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, utt.), kā arī izveidot 10 tūrisma maršrutus.
  • Uzlabot 36 apskates vietas, pielāgojot atsevišķus militārā mantojuma objektus tūristu uzņemšanai, uzlabojot ekspozīcijas, ierīkojot norādes uz atsevišķiem objektiem dabā.
  • Īstenot mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu vietējos un ārvalstu ceļotājus – militārā mantojuma tūrisma produkta brošūra un ceļveži, vienota Web un Facebook platforma, reklāmas video, sadarbība ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un tūrisma aģentūrām, dalība tūrisma izstādēs, reklāmas pasākumi medijos u.c.

Projekta rezultāts:

Izveidots vienots militārā mantojuma tūrisma produkts, kas iepazīstinās ar Latvijas un Igaunijas kopīgo militāro mantojumu laika posmā no abu valstu neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai. Tūrisma produkts tiks veidots, apsekojot un dokumentējot objektus, izstrādājot tiem vienotu vizuālo identitāti un vienota formāta vēsturisko notikumu aprakstu, izdodot militārā mantojuma tūrisma ceļvežus, uzlabojot vairākas apskates vietas, kā arī izveidojot interneta platformu, kurā tiks apkopota informācija par objektiem.

Pie Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” tiks izveidots interaktīvs stends, lai centra apmeklētājus informētu par muzeja ekspozīciju un Pirmā pasaules kara cīņām.

Projekta ilgums: 01.01.2020 – 31.12.2022

Vairāk informācija projekta tīmekļa vietnē