Statuss:
Atvērts

Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība.

Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

Konkursā pieejamais finansējums: 60 000 EUR (nodrošina Ogres novada pašvaldība).

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam: 2000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš: 2022. gada 10. februāris plkst. 17.00.

Konkursa ietvaros saņemti 58 projektu pieteikumi. Vislielākais projektu skaits – 16 – iesniegti atbalsta virzienā  “Kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana”. Atbalsta virzienos “Neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana” un “Sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana” katrā saņemts pa 13 pieteikumiem. 6 projekti vērsti uz “Pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšanu”,  savukārt 10 projekti attiecināmi uz vairākiem atbalsta virzieniem.

Konkursā apstiprināti 37 projekti, piešķirot to realizācijai Ogres novada pašvaldības finansējumu 60000 EUR apmērā.

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Zemīte (tālr. 650 22169, E-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Pievienotie dokumenti

 

Projektu konkursu vizuālis
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu