Statuss:
Atvērts

Konkursa mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība.

Konkursa būtība: konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Konkursā pieejamais finansējums: 80 000 EUR (nodrošina Ogres novada pašvaldība).

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam: 2000 EUR.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš: 2023. gada 16. februāris.

Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2023. gada 8. maijam.

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Zemīte (tālr. 650 22169, e-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Pievienotie dokumenti

Projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" vizuālis