Statuss:
Atvērts
Taurupe

Projekta ietvaros tiek veikta vēsturiskās Taurupes muižas klēts pārbūve, atjaunojot vietējās nozīmes kultūras pieminekli, sakopjot degradētu vidi un uz Ogres Vēstures un mākslas muzeja krātuvē esošo Vilhelma  Purvīša gleznu, vēsturisko materiālu un nemateriālo liecību pamata izveidojot muzeju.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota kultūras pakalpojumu infrastruktūra. Atjaunotās ēkas pirmajā stāvā paredzēts izvietot Taurupes pagasta Novadpētniecības muzeju, kas vēstīs par pagasta brīvības cīnītājiem, kā arī par novadnieku, latviešu vecmeistaru, klasiskās glezniecības un mākslas pamatlicēju Latvijā prof. Vilhelmu Purvīti un viņa daiļradi. Savukārt otrajā stāvā tiks izveidota daudzfunkcionāla zāle izstāžu un pasākumu rīkošanai.

Projekta finansējums

Projekta realizācijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.

Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta “Esošas ēkas rekonstrukcija – Taurupes muižas klēts pārbūve” kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, t.sk.  valsts  budžeta piešķirtais finansējums 765 000 eiro (85%) un pašvaldības līdzfinansējums 135 000 eiro (15%).

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi un autoruzraudzību, kā arī būvkonstrukciju uzraudzību nodrošina SIA “Arhitektu birojs LOFT” (līguma summa 19 460,00 eiro bez PVN). Būvdarbus objektā veic SIA “LAGRON” (līguma summa 787 321,01 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA "Visi nekustamie īpašumi" (līguma summa 9952,07 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta pēc būvniecības nosacījumu izpildes 2021. gada 23. septembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Taurupes muižas klēts
Taurupe
Taurupes muižas klēts ēka