RADI_2023_logo

Ogres novada pašvaldība izsludina ikgadējo projektu konkursu “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”), kura mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā.

Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 60 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa atbalsta virzieni:

  1. neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
  2. pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;
  3. sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
  4. kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.

Projektu pieteikumi konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” jāiesniedz līdz 2023. gada 1. martam plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un norādījumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.

Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2023. gada 8. maijam.

Konsultācijas par projektu konkursu sniedz Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Olga Tinkuse (tālr. 65021450, e-pasts: olga.tinkuse@ogresnovads.lv).

Konkursa ietvaros var tikt pieteikti un ieviesti projekti, kas saistīti ar tādu aktivitāšu un pasākumu organizēšanu kā, piemēram, izglītojošas lekcijas vai radošas nodarbības dažādām mērķa grupām, aktivitātes iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanai par sabiedrībai būtiskām tēmām, sporta sacensības un citas norises aktīva dzīvesveida veicināšanai, kultūras pasākumi, radošās iniciatīvas veicināšana u.c.

Informācija par pērn realizētajiem projektiem pieejama šeit.

Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas izmantot šo iespēju un iesniegt projektu pieteikumus dažādu pasākumu un aktivitāšu īstenošanai!  

Atgādinām, ka šobrīd ir izsludināts vēl viens Ogres novada pašvaldības projektu konkurss sabiedrības iniciatīvu atbalstam – “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” (vairāk informācijas šeit). Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas līdz 16. februārim var pieteikt ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītus projektus, pretendējot uz pašvaldības finansējumu to realizācijai.