Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Grantu piešķiršana iedzīvotāju grupu projektu atbalstam Ogres novadā. Projekta budžets un sadalījums – 19854,- LVL (grants ir piešķirts par 18624,- LVL un Ogres novada domes finansējums – 1230,- LVL). Finansējuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide un jauniešu neformālo iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs veicināšana. Projekta budžets un sadalījums – 33140,52 LVL (grants sastāda 25000,- LVL un Ogres novada…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Ogres Mākslas skolas kompleksa renovācija – pilotprojekts izpētei Projekta budžets un sadalījums – 10000,- LVL Finansējuma avots – Valsts un privātā partnerība (VPP). Iesniedzējs – Ogres novada dome. …
  Projekta mērķis – Pieredzes apmaiņa un apmācības Somijas, Latvijas, Zviedrijas un Lielbritānijas sporta darbiniekiem un jaunajiem sportistiem. Projekta budžets un sadalījums – 6266,- LVL Finansējuma avots – Socrates – Grundtvig 2…
  Projekta mērķis – elektronikas un elektrotehnikas nozares izaugsmes veicināšana, attīstot nozares vajadzībām atbilstošu vidējo profesionālo un augstāko izglītību Latvijas reģionos. Projekta budžets un sadalījums – 275736,- LVL (Kopējais…
  (latv. – Reģionālā sadarbība atkritumu apsaimniekošanā) Projekta mērķis – Atbalstīt stiprus un labi funkcionējošas atkritumu apsaimniekošanas institūcijas, kā arī radīt vidi investīcijām atkritumu apsaimniekošanas jomā. Projekta budžets un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju aktīvo atpūtu ģimenes un līdzcilvēku lokā, kā arī veicinot dažādu organizāciju sadarbību ar pašvaldības iestādēm sporta un kultūras jomā. Projekta budžets un sadalījums– 620,- LVL (500,- LVL ir grants Ogres…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis – Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centra izveide PA „Dziednīca” telpās. Projekta budžets un sadalījums – 28499,37,- LVL (grants ir 9990,80 LVL apmērā un Ogres novada domes ieguldījums – 18130,70 LVL). Finansējuma…
  Projekta mērķis – narkotisko vielu bijušo lietotāju iekļaušanās sabiedriskajās norisēs un darba tirgū veicināšana. Atbalsta struktūras izveide Ogres novada Sociālajā dienestā atkarību profilaksei un no atkarības cietušo iedzīvotāju rehabilitācijai un…
  Projekta mērķis – Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības un konkurētspējas veicināšana, izveidojot lietišķās pētniecības un inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūru Rīgā, Ventspilī un Ogrē. Specifiskais mērķis Ogres novadam ir…