Statuss:
Atvērts

Konkursa mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība.

Konkursa būtība: konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas, biedrības, sabiedriskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Konkursā pieejamais finansējums: 80 000 EUR (nodrošina Ogres novada pašvaldība).

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam: 2000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš:
pamatkonkurss  2022. gada 23. februāris plkst. 17.00,
papildu kārta  2022. gada 16. marts plkst. 17.00.

Abās konkursa kārtās kopā ir saņemti 54 projektu pieteikumi. 17 no iesniegtajiem projektiem attiecināmi uz Ogres pilsētas teritoriju, 21 – bijušā Ogres novada pagastiem, 3 – bijušo Ikšķiles novadu, 5 – bijušo Ķeguma novadu, savukārt 8 – bijušo Lielvārdes novadu.

Konkursā apstiprināti 48 projekti, piešķirot to realizācijai Ogres novada pašvaldības finansējumu 80 000 EUR apmērā.

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Zemīte (tālr. 650 22169, e-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Pievienotie dokumenti

Projektu konkursu vizuālis
"Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" papildkārtas vizuālis
Pašvaldības ģērbonis