SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
14/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā 18.07.2012.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
15/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2012

“Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā”

21.10.2020.