Ziņas, jaunumi Atbalsts Ukrainai Pašvaldība
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam

Ogres novada Sociālais dienests turpina sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ ir pametuši savu valsti un apmetušies Ogres novada administratīvajā teritorijā. Ogres novadā  pašlaik dzīvo 322 Ukrainas civiliedzīvotāji jeb 151 mājsaimniecība.

Ukrainas civiliedzīvotāju pieņemšana notiek Ogres novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās noteiktajos klientu pieņemšanas laikos - skatīt https://www.ogresnovads.lv/lv/socialo-dienestu-kontakti.

 Sociālais dienests Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina:

  • konsultācijas dažādos jautājumos;
  • sociālo palīdzību;
  • iespēju robežās psihologa pakalpojumus.

*******

Palīdzības sniegšanu Ukrainai, t.sk. jautājumus saistībā ar Ukrainas bēgļiem koordinē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistente Dace Līva, tālr. 29129877, e-pasts dace.liva@ogresnovads.lv.

Jautājumus saistībā ar bēgļu iekārtošanu darbā koordinē Ogres novada pašvaldības speciālists sadarbības jautājumos ar uzņēmējiem Nauris Vējonis, tālr. 20218049, e-pasts nauris.vejonis@ogresnovads.lv.

Jautājumos saistībā ar Ukrainas bēgļu iesaisti Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs jāvēršas Ogres novada Izglītības pārvaldē:

                  * par bērnu iekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādē atbild Evija Slise, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos, tālr. 65055384, e-pasts evija.slise@ogresnovads.lv;

                    * par bērnu iekārtošanu vispārējās izglītības iestādē atbild Sandra Čivča, galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos, tālr. 20223212, e-pasts sandra.civca@ogresnovads.lv.

Jautājumos par ārkārtas aizbildņa statusu kārtošanu bērniem, kuri no Ukrainas ieceļojuši Latvijā bez vecāku vai aizbildņu pavadības, jāvēršas Ogres novada bāriņtiesā, kas veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai. Tālruņi informācijai:

  • Ogrē – 65023385; 65021607;
  • Madlienā – 65055152;
  • Lielvārdē – 65053838;
  • Ķegumā – 65038842;
  • Ikšķilē – 65020895.

*******

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas militārā iebrukuma un izvērstās karadarbības dēļ ir ieradušies Latvijā un kurus uzņēmušas ģimenes Ogres novadā, ir jāvēršas Ogres novada pašvaldībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: vita.avotina@ogresnovads.lv. Pēc sazināšanās ar sekretāri informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Ukrainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brīvības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Latvijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada Sociālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922,  65023360, e-pasts ogressd@ogresnovads.lv).

                              ________________________________________________________________________

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai

(informāciju apkopo Ekonomikas ministrija)

                              ________________________________________________________________________               

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA)

                              ________________________________________________________________________

Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).

Latvijas Sarkanais Krusts
Ukrainai ziedoto automašīnu rinda pie Ogres novada pašvaldības ēkas
Specializētajās darbnīcās izgatavotās ierakumu sveces kastēs 02.2024.
Egils Helmanis, Jānis SLiadiņš, Gerda, Alvis Lukšs tikšanās Madlienā par Ukrainā piedzīvoto 11.02.2024.
latvija atbalsta ukrainu
Mūzikas vakars Ukrainai Madlienā plakāts 27.01.2024
5 rozā ierakumu sveces
Aicinām ziedot ierakumu svecēm plakāts 12.2023
Ukrainas rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām “Atdzimšana”, rehabilitācijas centra pārstāvis ar Ogres novada Sociālā dienesta vadītāju. 12.2023.
Ogrē notiks dievkalpojums Ukrainas ģimeņu atbalstam plakāts 17.12.2023.
Egils Helmanis un Ukrainas karavīri 10.2023.
Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem/ Изучение латышского языка для граждан Украины
Izglītība Ukraina
Černihivas muzikāli dramatiskais teātris pēc raķetes trieciena
Daudzdzīvokļu māja Ukrainā
Ukrainas aizsardzības ministra apbalvojuma pasniegšana Egilam Helmanim
Ogres novada pašvaldības domes deputāti piedalās samitā Ukrainā 20.04.2023.
Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem
latvija atbalsta ukrainu
latvija atbalsta ukrainu
Lido 28122022
Irina Fedišina Ogre 21122022
deputati_Ukraina_122022
juridiska_palidziba_08122022
Egils_deputati_Ukraina_05122022
Ukraina autobuss
Ukrainas vainags
Latviešu valodas kursi ukraiņiem/Изучение латышского языка для граждан Украины
Pašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji  var saņemt NVA pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu
Adīta sirsniņa
Latviešu valodas kursiem ukraiņiem/Изучение латышского языка для граждан Украины
Ukrainas karogs
Skolēni izglītības iestādē
Goda gimene
Ukrainas karogs
partikas-un-pamata-materiala-atbalsta-pakas-ukrainiem
Ogres novada pašvaldība
Batutu parks Jump park
Ukraina darbs
Skolēni izglītības iestādē
Maize Ukraina
Ziedojumi Ukrainai
info ua iecelotajiem ar majdzivniekiem
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Adijumi
Izglītība Ukraina
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Titulbilde
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Veselības aprūpe ukraiņiem
Černihivas pilsēta Ukrainā pēc Krievijas armijas uzbrukuma
NVA logo
Ukrainas karogs
Mītiņš Ukrainas atbalstam Ogrē 02.03.2022.
Titulbilde
Ukrainas karogs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta logo
Palīdzība ukraiņiem - vizuālis
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam