Ukrainas iedzīvotāju atbalstam

   Ogres novada Sociālais dienests sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ogres novada Sociālais dienests uz 26.04.2022. ir apzinājis 271 Ukrainas civiliedzīvotāju mājsaimniecības (617 personas), kuras šobrīd uzturas Ogres novadā.

Sociālais dienests šīm personām nodrošina:

- konsultēšana dažādos jautājumos;

- sociālā palīdzība;

- iespēju robežās psihologa pakalpojums gan individuāli, gan atbalsta grupā (personām, kuras apmetušās pašvaldības nodrošinātajās telpās), gan pašpalīdzības grupā (personām, kuras apmetušās pie privātpersonām);

- nelielā daudzumā pirmās nepieciešamības preces (apģērbs, apavi, pārtikas produkti, higiēnas preces).

Ja iedzīvotājiem ir vēlme un iespēja iesaistīties Ukrainas iedzīvotāju atbalstā, Ogres novada Sociālais dienests šobrīd pieņem:

  • ilgstoši un istabas temperatūrā glabājamus pārtikas produktus, t.sk., zīdaiņu pārtiku (putras, biezeņus) (ar derīgu realizācijas termiņu, neatvērtos iepakojumos);
  • higiēnas preces bērniem un pieaugušajiem;
  • sezonai un ikdienas lietošanai atbilstošu apģērbu un apavus bērniem un pieaugušajiem (jaunas vai lietotas, labā stāvoklī, bez būtiskām lietošanas pazīmēm).

Ņemot vērā, ka minētos ziedojumus no iedzīvotājiem varam pieņemt nelielā skaitā, pirms to nogādāšanas Ogres novada Sociālajā dienestā  - Upes prospektā 16, Ogrē, lūdzu sazinieties ar Zandu Vītolu  pa tālr. 29134421.

                            _________________________________________________________________________

Palīdzības sniegšanu Ukrainai, t.sk. jautājumus saistībā ar Ukrainas bēgļiem koordinē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistente Dace Līva, tālr. 29129877, e-pasts dace.liva@ogresnovads.lv.

Jautājumus saistībā ar bēgļu iekārtošanu darbā koordinē Ogres novada pašvaldības speciālists sadarbības jautājumos ar uzņēmējiem Nauris Vējonis, tālr. 20218049, e-pasts nauris.vejonis@ogresnovads.lv.

Jautājumos saistībā ar Ukrainas bēgļu iesaisti Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs jāvēršas Ogres novada Izglītības pārvaldē:

                  * par bērnu iekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādē atbild Evija Slise, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos, tālr. 65055384, e-pasts evija.slise@ogresnovads.lv;

                    * par bērnu iekārtošanu vispārējās izglītības iestādē atbild Sandra Čivča, galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos, tālr. 20223212, e-pasts sandra.civca@ogresnovads.lv.

Jautājumos par ārkārtas aizbildņa statusu kārtošanu bērniem, kuri no Ukrainas ieceļojuši Latvijā bez vecāku vai aizbildņu pavadības, jāvēršas Ogres novada bāriņtiesā, kas veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai. Tālruņi informācijai:

  • Ogrē – 65023385; 65021607;
  • Madlienā – 65055152;
  • Lielvārdē – 65053838;
  • Ķegumā – 65038842;
  • Ikšķilē – 65020895.

__________________________________________________________________________

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas militārā iebrukuma un izvērstās karadarbības dēļ ir ieradušies Latvijā un kurus uzņēmušas ģimenes Ogres novadā, ir jāvēršas Ogres novada pašvaldībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: vita.avotina@ogresnovads.lv. Pēc sazināšanās ar sekretāri informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Ukrainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brīvības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Latvijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada Sociālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922,  65023360, e-pasts ogressd@ogresnovads.lv).

                              ________________________________________________________________________

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai

(informāciju apkopo Ekonomikas ministrija)

                              ________________________________________________________________________               

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA)

                              ________________________________________________________________________

Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).

Izglītības iestādes
Goda gimene
Ukrainas karogs
partikas-un-pamata-materiala-atbalsta-pakas-ukrainiem
Ogres novada pašvaldība
Batutu parks Jump park
Ukraina darbs
Izglītības iestādes
Maize Ukraina
Ziedojumi Ukrainai
info ua iecelotajiem ar majdzivniekiem
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Adijumi
Izglītība Ukraina
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Titulbilde
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Veselības aprūpe ukraiņiem
Černihivas pilsēta Ukrainā pēc Krievijas armijas uzbrukuma
NVA logo
Ukrainas karogs
Mītiņš Ukrainas atbalstam Ogrē 02.03.2022.
Titulbilde
Ukrainas karogs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta logo
Palīdzība ukraiņiem - vizuālis
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam