Ukrainas iedzīvotāju atbalstam

Ogres novada Sociālais dienests turpina sniegt  atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ ir pametuši savu valsti un apmetušies Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novadā  pašlaik dzīvo 386 Ukrainas civiliedzīvotāji. 351 ģimene, kas sākotnēji bija apmetusies novadā, ir pārcēlusies uz dzīvi citviet.

Llīdz 2022. gada 31. oktobrim Ukrainas civiliedzīvotāji Ogres novada Sociālajā dienestā  Upes prospektā 16, Ogrē, tiek pieņemti divas reizes nedēļā:

  • pirmdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00
  • ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Sociālais dienests šīm personām nodrošina:

  •  konsultēšanu dažādos jautājumos;
  •  sociālo palīdzību;
  • iespēju robežās psihologa pakalpojums gan individuāli, gan atbalsta grupā (personām, kuras apmetušās pašvaldības nodrošinātajās telpās), gan pašpalīdzības grupā (personām, kuras apmetušās pie privātpersonām).

!!! Ja sociālās palīdzības saņemšanai ir nepieciešama materiālās situācijas izvērtēšana, Ukrainas civiliedzīvotāju pieņemšana notiek Ogres novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās noteiktajos klientu pieņemšanas laikos - skatīt https://www.ogresnovads.lv/lv/socialo-dienestu-kontakti

                            ________________________________________________________________________

Palīdzības sniegšanu Ukrainai, t.sk. jautājumus saistībā ar Ukrainas bēgļiem koordinē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistente Dace Līva, tālr. 29129877, e-pasts dace.liva@ogresnovads.lv.

Jautājumus saistībā ar bēgļu iekārtošanu darbā koordinē Ogres novada pašvaldības speciālists sadarbības jautājumos ar uzņēmējiem Nauris Vējonis, tālr. 20218049, e-pasts nauris.vejonis@ogresnovads.lv.

Jautājumos saistībā ar Ukrainas bēgļu iesaisti Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs jāvēršas Ogres novada Izglītības pārvaldē:

                  * par bērnu iekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādē atbild Evija Slise, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos, tālr. 65055384, e-pasts evija.slise@ogresnovads.lv;

                    * par bērnu iekārtošanu vispārējās izglītības iestādē atbild Sandra Čivča, galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos, tālr. 20223212, e-pasts sandra.civca@ogresnovads.lv.

Jautājumos par ārkārtas aizbildņa statusu kārtošanu bērniem, kuri no Ukrainas ieceļojuši Latvijā bez vecāku vai aizbildņu pavadības, jāvēršas Ogres novada bāriņtiesā, kas veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai. Tālruņi informācijai:

  • Ogrē – 65023385; 65021607;
  • Madlienā – 65055152;
  • Lielvārdē – 65053838;
  • Ķegumā – 65038842;
  • Ikšķilē – 65020895.

__________________________________________________________________________

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas militārā iebrukuma un izvērstās karadarbības dēļ ir ieradušies Latvijā un kurus uzņēmušas ģimenes Ogres novadā, ir jāvēršas Ogres novada pašvaldībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: vita.avotina@ogresnovads.lv. Pēc sazināšanās ar sekretāri informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Ukrainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brīvības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Latvijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada Sociālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922,  65023360, e-pasts ogressd@ogresnovads.lv).

                              ________________________________________________________________________

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai

(informāciju apkopo Ekonomikas ministrija)

                              ________________________________________________________________________               

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA)

                              ________________________________________________________________________

Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).

Adīta sirsniņa
Latviešu valodas kursiem ukraiņiem/Изучение латышского языка для граждан Украины
Ukrainas karogs
Izglītības iestādes
Goda gimene
Ukrainas karogs
partikas-un-pamata-materiala-atbalsta-pakas-ukrainiem
Ogres novada pašvaldība
Batutu parks Jump park
Ukraina darbs
Izglītības iestādes
Maize Ukraina
Ziedojumi Ukrainai
info ua iecelotajiem ar majdzivniekiem
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Adijumi
Izglītība Ukraina
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Titulbilde
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Veselības aprūpe ukraiņiem
Černihivas pilsēta Ukrainā pēc Krievijas armijas uzbrukuma
NVA logo
Ukrainas karogs
Mītiņš Ukrainas atbalstam Ogrē 02.03.2022.
Titulbilde
Ukrainas karogs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta logo
Palīdzība ukraiņiem - vizuālis
Pie Ogres novada pašvaldības ēkas pacelts Ukrainas karogs
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam