Ģerbonis

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 14. novembrī deputāti lēma par novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2019” piešķiršanu.

Sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienu, Ogres novada pašvaldības apbalvojumam – titulam “Gada ogrēnietis 2019” – tika izvirzīti seši pretendenti piecās nominācijās.

Domes sēdē pieņemts lēmums piešķirt titulu “Gada ogrēnietis 2019”:

  • Rasmai Vērpējai nominācijā “Sabiedriskais darbs”;
  • Gundegai Vekmanei  nominācijā “Starptautiskā sadarbība”;
  • Skaidrītei Butānei nominācijā “Izglītība”;
  • Dainai Liepai  nominācijā “Kultūra”;
  • Gunitai Bičulei  nominācijā “Kultūra”;
  • Jānim Lindem nominācijā “Sports”.

Apbalvojumu titula “Gada ogrēnietis 2019” ieguvējiem pašvaldības domes vadība pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā sarīkojumā, kas norisināsies Ogres novada Kultūras centrā šī gada 18. novembrī plkst. 18.00.

Rasma Vērpēja

Rasmu Vērpēju apbalvošanai izvirzījusi Madlienas pagasta pārvalde. R. Vērpēja ir sākumskolas klašu skolotāja Madlienas vidusskolā, bet savu brīvo laiku velta dažādām sabiedriskajām aktivitātēm – ir Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes priekšniece, daudzu gadu garumā aktīvi un mērķtiecīgi ir veikusi milzīgu novadpētniecisko darbu, apkopojot vēsturiskus faktus un materiālus par savu dzimto vietu – Madlienu. 2019. gada 21. septembrī tika prezentēta Rasmas Vērpējas izdotā grāmata “Tilts pāri gadiem Madliena”, kurā ir rezultējies autores ieguldītais darbs un katram interesentam tagad ir pieejams Rasmas daudzus gadus krātais vēsturiskais materiāls par Madlienu.

Daina Liepa

Dainu Liepu apbalvošanai ierosinājusi Ogres Centrālā bibliotēka. D. Liepa ir Madlienas pagasta bibliotēkas vadītāja, šajā bibliotēkā strādā 40 gadus. D. Liepu raksturo vietējās sabiedrības interešu un vajadzību pārzināšana, dialoga attīstīšana starp dažādām sabiedrības grupām un atvērtas sabiedrības veidošana. Pateicoties D. Liepas vadītās bibliotēkas aktīvai iesaistei Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, labiekārtota bibliotēkas vide – bērnu stūrītim un jauniešu telpai papildināts grāmatu krājums, iegādātas jaunas, pievilcīgas mēbeles un galda spēles, kas veicina bērnu interesi uzkavēties ilgāk, lai ne tikai lasītu, bet arī atpūstos un spēlētu dažādas spēles, iesaistītos lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un citās akcijās. Uzlabojot un labiekārtojot bibliotēkas vidi, tiek veicināta dažādu paaudžu iedzīvotāju redzesloka paplašināšana un iesaiste mūžizglītības procesā, kā arī vēlme apmeklēt bibliotēku.

2019. gadā uzsākta pasākumu cikla “Dzīvā bibliotēka” īstenošana. “Dzīvās bibliotēkas” mērķis ir veicināt dialogu, mazināt aizspriedumus un veidot izpratni, ļaujot cilvēkiem dzirdēt citam cita stāstus, uzmundrinot, iepriecinot un iedvesmojoties.

Gunita Bičule

Gunitu Bičuli apbalvojumam izvirzījusi Ogres Mūzikas skolas vecāku padome. G. Bičule ir Ogres Mūzikas skolas direktora vietniece un koru diriģente. Ogres Mūzikas skolas koris “Cielaviņa” kopā ar diriģentēm Gunitu Bičuli, Inetu Balodi un koncertmeistari Guntu Trasuni Eiropas Koru olimpiādē, kas norisinājās šī gada augustā Gēteborgā, Zviedrijā, ieguva zelta diplomu un zelta medaļu bērnu koru kategorijā. Šogad Eiropas koru olimpiādē piedalījās 171 koris no 47 pasaules valstīm, kopumā 6300 dalībnieku. 2017. gadā Eiropas koru olimpiādē, kas notika Rīgā, diriģentes Gunitas Bičules vadītais koris arī ieguva Zelta diplomu un Zelta medaļu.

Gundega Vekmane

Gundegu Vekmani (foto pirmā no labās) apbalvojumam izvirzījusi Ogres Valsts ģimnāzija. G. Vekmane Ogres Valsts ģimnāzijā māca franču un angļu valodu. Pateicoties skolotājai G. Vekmanei, Ogres Valsts ģimnāzija ir vienīgā Ogres novada skola, kurā skolēniem ir iespēja apgūt franču valodu. Skolotājas audzēkņi sekmīgi startē novada un valsts franču valodas olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas. Gan franču, gan angļu valodu skolēniem ir iespēja papildus apgūt un pilnveidot, darbojoties tādos starptautiskajos projektos kā Comenius, Erasmus, Erasmus+, eTwinning. Pateicoties šīm aktivitātēm, skolas audzēkņi ir papildinājuši savas zināšanas un prasmes ārpus valsts robežām, kā arī uzņemot viesus Ogres Valsts ģimnāzijā. Pēdējos divos gados G. Vekmane koordinējusi 3 Starptautiskos Erasmus+ projektus. Tā ir skolotājas pašas iniciatīva – meklēt projekta partnerus citās valstīs, rakstīt projektu un to vadīt. Starptautisko projektu darbā šo divu gadu laikā viņa ir arī iesaistījusi daudzus Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājus un skolēnus, kā arī popularizējusi starptautisko darbību gan Ogres novadā, gan valstī. Pateicoties darbībai šajos projektos, Ogres Valsts ģimnāzija ir ieguvusi sadarbības partnerus Turcijā, Polijā, Itālijā, Francijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Itālijā, Vācijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Ungārijā, Čehijā, Zviedrijā, Portugālē, Rumānijā.

Jānis Linde

Jāni Lindi (foto pirmais no labās) apbalvošanai ieteikusi Ķeipenes pagasta iedzīvotāju grupa. Ikdienā J. Linde strādā SIA “Senlejas” Ķeipenes pagastā, bet brīvajā laikā ir autosportists, piedalās Latvijas autokrosa čempionātā jau vairākus gadus, 2018. gadā kļuva par autokrosa čempionu “Vaz klasika” un ieguva arī sporta meistara balvu.

2019. gadā Jāņa Lindes neatlaidība rezultējās ar čempiona titula nosargāšanu autokrosā “Vaz klasika” – tātad čempions divus gadus pēc kārtas.

Autosportista gaitas sācis 2010. gadā ar VAZ 2105, startējot Amatieru krosa apvienības rīkotajā čempionātā. 2011. gada čempionātā kopvērtējumā ieguvis 4.vietu, 2012.gada sezonā – 3.vietu, bet 2013.gadā aizvadīju savu veiksmīgāko amatieru sezonu, izcīnot pirmo vietu valstī. Kopš 2015. gada startē profesionālajā līgā. 2015. gada sezonā ierindojos 8. vietā, bet 2016. gadā 17 dalībnieku konkurencē ieguvis Baltijas vicečempiona titulu, aiz sevis atstājot autosportistu no Igaunijas.

Skaidrīte Butāne

Skaidrīti Butāni apbalvojumam izvirzījusi Ogresgala pamatskolas skolotāju grupa. Pateicoties Ogresgala pamatskolas direktores S. Butānes aktīvai darbībai vides izglītības jomā, Ogresgala pamatskola kopš 1998. gada piedalās starptautiskajā Baltijas jūras projektā un jau piecpadsmito gadu (no 2004. gada) realizē Ekoskolas programmu. 2006. gadā Ogresgala pamatskola ieguva Ekoskolas nosaukumu un jau 13 gadus pie skolas plīvo Ekoskolas Zaļais karogs. Pateicoties skolas aktīvai darbībai Mammadaba projektā, skola ieguvusi Mammadaba vēstniecības statusu. S. Butānes inovatīvas idejas gan mācību procesa organizēšanā, gan apkārtnes un darba vides labiekārtošanā palīdzējušas realizēt Dabas takas projektu, skolas teritorijā “Gada koku”, “Zaļās grāmatas” un “Horoskopu koku” u.c. projektus. Katru gadu tiek labiekārtota skolas apkārtne. 2019. gadā tika realizēts projekts “Āra nodarbību objekti”. Ar Ogresgala skolas pieredzi regulāri iepazīstas gan Ogres novada, gan citu pašvaldību skolu vadītāji un pedagogi, vides izglītības jomā tiek realizēti projekti sadarbībā ar citu valstu izglītības iestādēm.