Moduļtipa bērnudārza iekštelpas Lielvārdē 02.2024

8. februārī pirms Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdes pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja par aktuālajiem būvdarbiem Ogres novadā.

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Bijušajā Kaibalas skolas ēkā, kurā paredzēts ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi,  ieklāts linolejs, turpinās iekšējās elektroinstalācijas, betona atbalsta sienu un stiegrojuma izbūve. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, tiks turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās, pirmās kārtas ietvaros tiks pabeigti ēkas pārbūves darbi, ko paredzēts veikt līdz šī gada jūnijam. Vairāk par objektu: Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve 

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru, tiek veikta fasādes dekoratīvo plākšņu montāža pie ieejas mezgla, ugunsgrēka trauksmes atklāšanas signalizācijas sistēmas programmēšana un palaišana. Tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvdarbus objektā veic SIA “JC”. Saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu darbi jāpabeidz līdz 2024. gada marta beigām. Vairāk par objektu: Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē 

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Objektā pabeigta grīdu izbūve, turpinās inženierkomunikāciju (siltumtīkli, elektrotīkli, vājstrāvas tīkli) montāža, iekšējie apdares darbi, kā arī uzsākta ventilācijas sistēmas izbūve.

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienību „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī.  Līguma izpildes termiņš 2024. gada 30. aprīlis. Vairāk par objektu: Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē