Pašvaldība Kultūra
Bijušo Ogres Tautas namu atsavinās sabiedrības vajadzībām

Ogres novada pašvaldības dome 2020. gada 23. oktobrī lēma par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par Operetes un muzikālā teātra izveidošanu Ogrē. Par piemērotāko vietu teātra izveidei ir atzīts bijušais Ogres Tautas nams, kas ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums un celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.

Šobrīd šis nekustamais īpašums pieder privātai personai. Saskaņā ar SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, kas šī gada 9. februārī tika veikts novada pašvaldības uzdevumā, nekustamā īpašuma Rīgas ielā 15, Ogrē, tirgus vērtība ir 218 000 eiro.

Līdz ar Operetes un muzikālā teātra izveidošanu ir plānots attīstīt šim nekustamajam īpašumam pieguļošo infrastruktūru un pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām, tādejādi veidojot vienotu pilsētvides labiekārtojuma ansambli un uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti.

Operetes un muzikālā teātra izveide Ogrē sniegtu jaunas attīstības perspektīvas Ogres Mūzikas un mākslas skolai, kurā ik gadu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā apgūst vairāk nekā 300 audzēkņi.

Izveidojot Ogrē Operetes un muzikālo teātri, tiks sekmēta tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana, kultūras un mākslas pasākumu daudzveidība, līdz ar to pieaugs pilsētas apmeklētāju skaits, apmeklētāji izmantos vietējos pakalpojumus, tādējādi sekmējot arī uzņēmējdarbības attīstību.

Atbalstu Operetes un muzikālā teātra izveidei Latvijā ir izteikuši 22 302 Latvijas iedzīvotāji, piedaloties sabiedrības rosinātā iniciatīvā “Atjaunosim operetes teātri Latvijā!” (no tiem 11 681 iedzīvotāju balsojums veikts portālā www.manabalss.lv), savukārt ēkas pārbūvei un pielāgošanai teātra vajadzībām tiks piesaistīts valsts finansējums.


Pievienotās saites