Krapes teritorijas vēsturiskā attīstība

Krapes teritorijas vēsturiskā attīstība

Krapes pagasta ģerbonis apstiprināts Heraldikas komisijā 2006. gada 28. martā.

Heraldikas apraksts: skaldīts ar viļņveida griezumu. Sudrabs un zaļš. Priekšā sarkans jumstiņu gladiolas zieds. Ar zaļu kātu un lapu.

Kā cēlies Krapes vārds, nav zināms, par to klusē arī teikas. Pagasta teritorijā nav neviena pilskalna un pilsdrupu. Par šīs teritorijas apdzīvotību liecina fakts, ka pie Jaunaulāniem ir konstatētas akmens laikmeta kapenes. Arheoloģiskie izrakumi notikuši Krapes Lieloķēnos, tur 1933. gadā atrakti vairāki vidējā dzelzslaikmeta apbedījumi, atrodot divus sudraba kakla gredzenus. Bez tam minamas kapenes Šiliņos, Līčos un Buļļos.

Līdz ar svešu varu laikmeta sākšanos Latvijas teritorijā, Krapes likteņi saistās ar Koknesi, jo Krape vēsturiski pieder Kokneses draudzei. Tā kā Krape no Kokneses ir pārāk tālu, lai zemniekiem būtu iespējams regulāri apmeklēt baznīcu, tad zviedru valdības sākumā tiek dots uzdevums Kokneses mācītājam noturēt dievvārdus arī Krapē.

No 1636. līdz 1644. gadam Kokneses draudzē par mācītāju ir J. G. Rēhūzens, kurš sarakstījis arī pirmo latviešu gramatiku. Kokneses prāvesta iecirknī, kas ietver arī Krapi, no 1687. līdz 1702. gadam darbojās E. Gliks, kuru zinām kā Bībeles tulkotāju latviešu valodā un kura darbības laikā Koknesē tiek ierīkota skola.

18. gadsimta sākums iezīmējas ar Ziemeļu karu, kura rezultātā Vidzeme, tātad arī Krapes teritorija, nonāk krievu pakļautībā.

19. gadsimts sākas ar pareizticības ienākšanu latviešos. Šī strāva skar arī Kokneses - Krapes luterāņu baznīcu, un tā ir cēlonis sadursmēm starp abām baznīcām. Četrdesmitajos gados sadursmes izpaužas sevišķi asi un rezultātā notiek Bebru dumpis. Tad nāk tāds kā atslābums, bet astoņdesmitajos gados seko otrais vilnis, kura rezultātā 1891. gadā Krapē tiek uzcelta pareizticīgo baznīca.

Līdz 1905. gada revolūcijai nekādu zīmīgu ziņu no Krapes nav. 1905. gada revolūcijas notikumi hronikā atspoguļoti sekojoši: 1905. gada 16. jūlijā uz muižu devies gājiens, pa ceļam laužot stabus, muižas kalpiem pavēlēts streikot, bet tālāk gājiens devies uz brūzi, slēdzis to un turpinājis gājienu uz Lēdmani; 1906. gadā parādās pirmā soda ekspedīcija, kas nodedzina Lupatu mājas; pēc pirmās soda ekspedīcijas aiziešanas no Krapes, pagasts tiek pilnīgi atbrīvots no karaspēka; 1906. gada 15. martā ierodas otrā soda ekspedīcija.

I pasaules karš Krapi skar tikai kā izlaupīšanas un demolēšanas objekts armijām. Bermonts līdz Krapei netiek, un Brīvības cīņas arī iet Krapei garām. 1936. gadā Krapes luterāņu baznīcā tiek uzstādīta piemiņas plāksne Oskaram Kalpakam un Fridriham Briedim. Pašlaik šī plāksne atrodas Ogres muzejā. Pilnīgi identiska plāksne redzēta arī “Dzērvju” mājas Krapē. Turpmāk Krapes vēsture iet kopsolī ar Latvijas vēsturi.

Izskatot Krapē savāktās folkloras krājumus, atklājas, ka Krape ir ļoti bagāta tautasdziesmu ziņā, bet izcili nabaga citos folkloras žanros. Dainas Krapē ir pierakstītas, sākot no 19. gadsimta beigām. Interesanta ir Krapes skolu vēsture. Krapē pirmais skolotājs Oto Ozoliņš minēts jau 1818. gadā. Mācības tad notiek Ozolmuižā, bet 1867. gadā barons Fītinghofs dāvā zemi, kur celt pirmo skolas namu.

Kā jau tika minēts, 1891. gadā Krapē uzceļ pareizticīgo baznīcu un šai pašā laikā ir gatava arī pareizticīgo draudzes skola. Bet luterāņu skolas vēsture turpinās ar to, ka 1912. gadā skolas ēka tiek pārbūvēta, uzceļot tai otro stāvu biedrību vajadzībām. Skolas ēku nav skāruši kari, arī tagad šai ēkā atrodas Krapes skola. No skolotājiem minami Jānis Nemme, Fricis Kaspars un Kārlis Grīnbergs. Krapes skolā 20. gadsimta divdesmitos gados mācījies kādreizējais Latvijas luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Matulis. Jāmin trīs Krapes cilvēki, kuri visu savu dzīvi veltījuši tautas gara mantu vākšanai. Tie ir Mārtiņš Padegs un Jānis Palejs, kuri Baronam piesūtījuši 708 tautasdziesmas, kā arī Mārtiņš Spriņģis, kurš vācis folkloru visā Latvijā.

Krapieši ir bijuši centīgi biedrību dibinātāji.

1935. gadā Krapē bijušas šādas biedrības:

  • kultūras (dibināta 1920. gadā, tai piederējusi arī bibliotēka);
  • savstarpējā ugunsapdrošināšanas;
  • lopkopības pārraudzības;
  • patērētāju (”Turība”);
  • kūdras izmantošanas;
  • krājaizdevu sabiedrība un piensaimnieku sabiedrība.

Krapes pienotava dibināta 1925. gadā un šajā ēkā darbojas arī vēl tagad. Tā ir pakļauta Rīgas piena kombinātam. Pienotavas vadībai īpašs nopelns ir luterāņu baznīcas saglabāšanā, kad tā tika draudzei atsavināta, ierīkojot tajā koncertzāli “Liepziedi”. Tagad baznīca ir atdota atpakaļ draudzei.