Mazozolu pagasta teritorijas platība - 97,0 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020            465
01.01.2019            480
01.01.2018            491
01.01.2017            508
01.01.2016            522
01.01.2015            542
01.01.2014            567
01.01.2013            585
01.01.2012            616
01.01.2011            624
01.01.2009            658
01.01.2008            655
01.01.2007            674