Mazozolu vēsture

Mazozolu teritorijas vēsturiskā attīstība

Pagasts savu pašreizējo nosaukumu nes tikai kopš 1960. gada. Tā senākais nosaukums ir Ogres pagasts. Senākās ziņas par Ogri ir datētas ar 12.-13. gs. Visvalža vadīto Jersikas kņazisti 1209. gadā nomainīja Livonijas ordeņa valsts, Rīgas virsbīskapija ar vasaļa pili Ērgļos un bīskapa pili Baltavā (jeb Altenē, tagadējā pagasta teritorijā). Kopš 1710. gada līdz 1917. gada revolūcijai Cēsu apriņķa Ogres pagasts ietilpst Krievijas impērijas Vidzemes guberņā.

Latvijas Republikas laikā no 1920.-1940. gadam Ogre ir viens no četrdesmit Cēsu apriņķa pagastiem.

1946. gadā Ogres pagastu sadala divos ciemos: Ogres un Mazozolu, kas 1950. gadā nonāk jaundibinātā Ērgļu rajona sastāvā. 1954. gadā abi divi ciemi apvienoti vienā, kas Mazozolu vārdu 1960. gadā, likvidējot Ērgļu rajonu, tiek pievienots Ogres rajonam.1990. gadā atjaunojot pagastus pēc administratīvi teritoriālām pārmaiņām Mazozolu pagastā nonāca gandrīz viss bijušais Ogres pagasts un daļa Taurupes un Ērgļu pagasta.

Ar pagasta vēsturi saistīta rakstnieku R. Blaumaņa, K. Jēkabsona, P. Blaua, A. Miezīša, Violas, R. Ventas, a. Gobas, aktieru E. Un P. Liepiņu, novadpētnieka A. Nusberga, ilggadēja padomju saimniecības un ciema priekšsēdētāja J. Kalniņa, ķīmiķa G. Zelčāna, kinooperatora Z. Dūdiņa, ārstes A. Milleres, grafiķes I. Bebres vārdi.