Meņģeles pagasta teritorijas platība - 89,7 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020            520
01.01.2019            534
01.01.2018            547
01.01.2017            569
01.01.2016            587
01.01.2015            596
01.01.2014            608
01.01.2013            615
01.01.2012            643
01.01.2011            660
01.01.2009            688
01.01.2008            726
01.01.2007            734