Nekustamais īpašums "Gnēžas - 2"

Nekustamā īpašuma adrese: "Gnēžas - 2", Menģeles pag., Ogres nov.

Kadastra numurs: 7476 001 0005, zemes vienības kadastra apzīmējums 7476 001 0036;

Platība: 1 ha;

Lietošanas mērķis: kultūras mantojuma saglabāšanai un dabas parka „Ogres upes ieleja” kultūrvēsturiskās ainavas uzturēšanai, tai skaitā „Dullā Daukas birzs” attīstīšanai ar apbūves tiesībām

Iznomātājs: Andis Lapsa

Nomas maksas apmērs: EUR 100/gadā par 1 ha

Nomas līguma darbības termiņš: 15 gadi

Nekustamais īpašums "Ozlēni"

Nekustamā īpašuma adrese: "Ozlēni", Menģeles pag., Ogres nov.

Kadastra numurs: 7476 001 0011, zemes vienības kadastra apzīmējums 7476 001 0012

Platība: 0.8 ha;

Lietošanas mērķis: kultūras mantojuma saglabāšanai un dabas parka „Ogres upes ieleja” kultūrvēsturiskās ainavas uzturēšanai, tai skaitā „Dullā Daukas birzs” attīstīšanai ar apbūves tiesībām

Iznomātājs: Astrīda Blaua

Nomas maksas apmērs: EUR 80 /gadā par 0.8 ha

Nomas līguma darbības termiņš: 15 gadi

Nekustamais īpašums "Zvaniņi”

Nekustamā īpašuma adrese: "Zvaniņi” Taurupes pag., Ogres nov.

Kadastra numurs: 7492 011 0053, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 011 0053

Platība: 0.85 ha;

Lietošanas mērķis: kultūras mantojuma saglabāšanai un dabas parka „Ogres upes ieleja” kultūrvēsturiskās ainavas uzturēšanai, tai skaitā „Dullā Daukas birzs” attīstīšanai ar apbūves tiesībām

Iznomātāji: Antons Razgals, Ruta Razgale

Nomas maksas apmērs: EUR 50 /gadā par 0.5 ha

Nomas līguma darbības termiņš: 15 gadi