Statuss:
Noslēdzies
Bijušās sanatorijas "Ogre" ēka

Projekta ietvaros veikta vietējā arhitektūras pieminekļa – bijušās sanatorijas “Ogre” (Gaismas prospektā 2/6, Ogrē) – ieejas vestibila atjaunošana, kā arī tam piegulošās teritorijas labiekārtošana. Projekta rezultātā uzlabota ēkas vestibila funkcionalitāte un energoefektivitāte, vienlaikus saglabājot 20. gadsimta sākuma kultūrvēsturisko mantojumu.

Pārbūves darbi ietvēra vestibila fasādes rekonstrukciju, logu un durvju restaurāciju. Veikta jumta seguma nomaiņa un aprīkošana ar sniega aizturbarjerām, esošo jumta tekņu un notekcauruļu nomaiņa. Paredzēti risinājumi lietus ūdens savākšanai un novadīšanai, kā arī pamatu hidroizolācijai. Nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi – ierīkots gājēju celiņš, kas savieno gājēju vārtiņus ar ieeju vestibilā, kā arī izbūvēts bruģēts laukums ēkas priekšpusē. Pie galvenās ieejas ēkā uzstādīti arī apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem, nodrošinot ēkas priekšējās daļas apgaismošanu.

Projekts ir daļa no lielāka pasākumu kopuma, kas īstenots bijušās sanatorijas “Ogre” atjaunošanai. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros veikta jumta konstrukciju un ēkas pamatu hidroizolācijas, grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumu un lielās zāles krāšņu atjaunošana. Tāpat veikti iekšējās apdares darbi, kas iekļauj grīdu izbūvi, sienu un griestu apmetuma un krāsojuma atjaunošanu. Uzstādīti arī pacēlāji cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt papildus projektā paredzētajiem darbiem Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un studenti izstrādāja skices, pēc kurām tika izgatavotas lustras Lielajai zālei un ieejas vestibilam.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 180 842,97 eiro, ko nodrošināja Ogres novada pašvaldība.

Izpildītāji

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus objektā veica SIA “Orions CK Projekts” (līguma summa 136 817,00 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine Globe” (3 520,00 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika veikta no 2020. gada 16. aprīļa līdz 2021. gada  28. maijam.

Bijušās sanatorijas "Ogre" ēkas ieejas vestibils
Uzsāks bijušās sanatorijas “Ogre” vestibila projektēšanu un pārbūvi
Uzsākta bijušās sanatorijas “Ogre” ieejas vestibila pārbūve