Suntažu pagasta teritorijas platība - 160,5 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits
01.01.2020           1780
01.01.2019          1822
01.01.2018          1821
01.01.2017          1874
01.01.2016          1949
01.01.2015          1990
01.01.2014          2029
01.01.2013          2042
01.01.2012          2107
01.01.2011          2111
01.01.2009          2143
01.01.2008          2108
01.01.2007          2133