Nr.p.k. Zemes vienības nosaukums Zemes vienības kadastra numurs Kopējā platība (ha) Zemes vienības statuss Nomas statuss
1.  “Tumšais purvs” (dārziņi) 7468 006 0163 23.48 Pašvaldības nekustamais īpašums Daļēji brīva
2.  “Tumšais purvs” (dārziņi) 7468 006 0051 5.27 Pašvaldības nekustamais īpašums Daļēji brīva
3. “Kalts” (dārziņi) 7472 006 0113 21.03 Pašvaldībai piekritīgā zeme Daļēji brīva
4. “Zāģētavas līcis” (dārziņi) 7472 006 0145 1.32 Pašvaldībai piekritīga zeme Daļēji brīva

Plašāka informācija pieejama Mazozolu pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Mazozolu pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānoto zemes izmantošanas mērķi.