Krapes pagasta teritorijas platība - 72,7 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020            655
01.01.2019            639
01.01.2018            636
01.01.2017            661
01.01.2016            681
01.01.2015            687
01.01.2014            715
01.01.2013            729
01.01.2012            751
01.01.2011            757
01.01.2009            803
01.01.2008            810
01.01.2007            829