Lauberes pagasta teritorijas platība - 80,3 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020            605
01.01.2019            618
01.01.2018            655
01.01.2017            667
01.01.2016            690
01.01.2015            695
01.01.2014            717
01.01.2013            735
01.01.2012            748
01.01.2011            753
01.01.2009            788
01.01.2008            800
01.01.2007            796