Lauberes vēsture

Lauberes teritorijas vēsturiskā attīstība

Lauberes vārds pirmoreiz minēts 1567. g. Polijas karaļa Sigismunda Augusta dokumentā, kurā starp savam sekretāram Špillam dāvinātajiem zemes īpašumiem minēts arī ciems „Loburen”.

1638. g. zviedru arklu revīzijas materiālos atzīmēta Lauberes muiža (Loberhof), kas neilgi pirms tam atdalīta no Ķeipenes muižas. 19 gs. beigās Lielās (Madlienas), Vērenes, Zādzenes, Lauberes un Ozolmuižas pagasti tika apvienoti Lielajā pagastā ar centu Madlienā.

1917. g.  bijušo Ozolmuižas un Laubermuižas pagastu vietā izveidoja Lauberes – Ozolu pagastu, kuru drīz pārdēvēja par Lauberes pagastu, tā platība 1935. g. bija 8190 ha.

1945. g. pagastā izveidoja Lauberes un Ozolu ciemu, bet pagastu 1949. g. likvidēja.

Lauberes ciemam 1954. g. pievienoja Ozolu ciemu.

Kad 1990. g. atjaunoja Lauberes pagastu, tā robežas gandrīz sakrita ar bijušā Lauberes pagasta robežām.