Madlienas pagasta teritorijas platība - 168,0 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020           1558
01.01.2019           1569
01.01.2018           1592
01.01.2017           1619
01.01.2016           1654
01.01.2015           1748
01.01.2014           1802
01.01.2013           1835
01.01.2012           1890
01.01.2011           1922
01.01.2009           2064
01.01.2008           2086
01.01.2007           2111