Meņģeles daba

Lielākā Meņģeles pagasta bagātība ir skaistā daba.

Galveno lomu šajā dabas krāšņumā spēlē Ogres upe. Pagasta teritorijā tā tek ap 36 km garumā, veidojot neskaitāmus līčus un līkumus, upe piemērota ūdens tūrismam pavasara periodā.