Meņģeles vēsture

Meņģeles teritorijas vēsturiskā attīstība

Pirmās rakstiskās ziņas par Meņģeli atrodamas no 17. gs. beigām un 18. gs. sākuma. Tās liecina, ka pēc drausmīgā Ziemeļu kara, kuram sekoja bads un mēris, zemniekiem sākās drūmākais laikmets, praktiski – vergu laiki.

1788. gadā Meņģeles muižu pārņēma majors Dāniels Šeinfogels, kurš cīnījās par savu zemnieku labklājību. 1795. gadā muiža kopā ar zemniekiem uzcēla sev mūra baznīcu ar 200 sēdvietām. Baznīca darbojas arī šodien.

Meņģeles muiža un luterāņu baznīca atrodas Ogres upes kreisajā krastā. Netālu no baznīcas atrodas "Siliņi”, kur dzimis un audzis rakstnieks Sudrabu Edžus. Tagad šeit iekārtots rakstnieka memoriālais muzejs.

Apmēram 2 km uz DA no baznīcas Meņģeles centrā atrodas uz Kangarupītes uzceltās Zibiņa dzirnavas ar dīķi, ko sauc par Zvanu ezeru. Netālu no Zvanu ezera atrodas vairāk nekā 140 gadu vecā Meņģeles skola, kurā mācījušies mūsu populārie aktieri Edgars un Pēteris Liepiņi.

20. gs. sākumā Meņģelē darbojusies arī stikla fabrika un ķieģeļu fabrika.