Datums 9. maijs, 2014
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā.

2.§

Par izmaiņām Ogres administratīvās komisijas sastāvā.

3.§

Par izmaiņām Ogres pilsētas zemes komisijas sastāvā.

4.§

Par izmaiņām Ogres novada Attīstības komisijas sastāvā.

5.§

Par izmaiņām avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvā.

6.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas sastāvā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.

8.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

9.§

Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā.

11.§

Par izmaiņām Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas sastāvā.

12.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

13.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

14.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

15.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvās komisijas sastāvā.

16.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē deleģēto Ogres novada pašvaldības pārstāvju apstiprināšanu.

17.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA „Akvedukts”.