Datums 26. februāris, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA „MS siltums” realizējamiem projektiem.

2.§

Par grozījumiem 13.11.2014. domes lēmumā (prot. nr. 25, 1.§) „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MS siltums””.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Rietumu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., iegādi publiskā izsolē.