Datums 8. aprīlis, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības kapitāla daļu SIA „Ķilupe” turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu.

2.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam” („R.A.D.I.-Ogres novadam”) nolikumā Nr.3/2015 2015.gadam apstiprināšanu.

3.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas sastāvā.

4.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas sastāvā.

5.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas sastāvā.

6.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas sastāvā.

7.§

Par izmaiņām Ogres novada pilsētvides konsultatīvās komisijas sastāvā.

8.§

Par izmaiņām Ogres novada starpresoru komisijas sastāvā.

9.§

Par izmaiņām Ogres novada tarifu komisijas sastāvā.

10.§

Par izmaiņām Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas sastāvā.

11.§

Par grozījumiem 24.10.2013. Ogres novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.17; 3.§) „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu”.

12.§

Par grozījumiem 21.11.2013. Ogres novada domes lēmumā (prot. Nr.18; 38.§) “Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju”.

13.§

Par grozījumiem 20.02.2014. Ogres novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.4; 19.§) „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”.

14.§

Par grozījumiem 03.12.2009. Ogres novada domes lēmumā (prot. Nr.8; 3.§) ”Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

15.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības centralizēto iepirkumu komisiju nolikumā un centralizēto iepirkumu komisiju sastāvos.

16.§

Par izmaiņām Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikumā un Komisijas sastāvā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu labprātīgu atmaksu.