Datums 31. maijs, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 (protokols Nr.9)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2016.gada 31.maijā

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.marta lēmumā (protokols Nr.4; 25.§) “Par kredītu ņemšanu”.

Domes priekšsēdētājs                                                                          A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2016.gada 31.maijā (protokols Nr.9) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jurists                                                                                                  A.Gapejevs