Teritoriālā vienība/laika periods

Ogres novads (izveidots 2002. gada decembrī,
apvienojoties Ogres pilsētai un Ogresgala pagastam) 

Platība km2

111,6 km2

Ogre – 13,58 km2

Ogresgala pag. – 98,02 km2

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020

24 819 (Ogre)

3 203 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019

24 765 (Ogre)

3 101 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018

24 768 (Ogre)

3 073 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017

25 032 (Ogre)

3 050 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016

25 380 (Ogre)

3 041 (Ogresgals)

 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015

25 734 (Ogre)

3 032 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014

25 894 (Ogre)

3 052 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2013

26 148 (Ogre)

3 061 (Ogresgals)

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012                                         29 604
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2011                                         29 851
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2009                                         29 897
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2008                                         29 848
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2007                                         29 620