Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Organizē sociālā riska ģimeņu bērniem un jauniešiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kura laikā tiek pilnveidotas un attīstītas nepieciešamās sociālās prasmes, īsteno radošās darbnīcas sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai jauniešiem. Veic izglītojošu un atbalstošu darbu ar bērniem un jauniešiem (diskusijas, konsultācijas, pārrunas), īsteno alternatīvu skatījumu pret dzīvi jauniešiem, motivē mācību procesa apguvei, rīko informatīvus pasākumus, seminārus un citus izglītojošus pasākumus bērniem un vecākiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana.
    Jāiesniedz Ģimenes atbalsta dienas centrā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: bērna vecāku vai likumiskā pārstāvja iesniegums, atsevišķos gadījumos nepieciešams iesniegt papildu dokumentus, pēc dienas centra vadītājas ieskatiem.

    Ogrē Meža prospektā 9, Ģimenes atbalsta dienas centram ir viena filiāle Ciemupē - Liepu gatvē 12 un viena Ogresgalā – Bumbieru ielā 9.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu