Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

No 2022.gada marta Ogres novada Sociālajā dienestā, Upes prospektā 16, Ogrē, ir iespējams saņemt masāžas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums):

  • bērniem ar invaliditāti (bezmaksas pakalpojums);
  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (bezmaksas pakalpojums);
  • bērniem no daudzbērnu ģimenēm (piemērojot 50% atlaidi no maksas pakalpojuma izcenojuma - maksa par vienu procedūru 3.00 euro).

Lai saņemtu pakalpojumu bērna likumiskajam pārstāvim Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegumu;
  • ģimenes ārsta izrakstu par pakalpojuma nepieciešamību, tā veidu, apjomu, ilgumu, kā arī norādītu informāciju par kontrindikāciju esamību.

Pakalpojumu tiek piešķirts līdz 10 reizēm gadā, ja nepieciešams, ar ģimenes ārsta nosūtījumu, pakalpojumu var saņemt līdz 15 reizēm gadā. Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, kuru organizē pakalpojuma sniegšanas speciālists.

Pakalpojuma saņemšanai sazināties pa norādītajiem tālruņa numuriem:

  • Sociālo pakalpojumu nodaļa - 65055198, 28807868
  • Rehabilitācijas māsa - 65047810
  • Ģimenes atbalsta dienas centrs – 65021323, 29905822

Vairāk informācijas: