Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei piešķir trūcīgai mājsaimniecībai par bērnu vecumā līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pabalsta apmērs ir līdz 40 euro mēnesī par vienu bērnu, nepārsniedzot faktiskos izdevumus zīdaiņu pārtikas iegādei attiecīgajam bērnam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu, iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par nepieciešamību lietot zīdaiņu pārtiku.
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
    Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņas par nepieciešamību lietot zīdaiņu pārtiku kopiju, uzrādot oriģinālu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegtiem zīdaiņu pārtikas iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem. To izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

Saņemt pakalpojumu