Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.

Pakalpojuma pieprasīšana: Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt KAC (klientu apkalpošanas centrā Ogrē) vai VPVKAC (valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Ogres novadā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un savu potēšanas apliecinājuma karti vai potēšanas pasi. Pirms došanās uz klientu apkalpošanas centru vai informācijas centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. 

Pakalpojuma pieprasījuma apstrāde: ierodoties KAC vai VPVKAC, iedzīvotājs aizpilda un paraksta speciālpilnvaru e-pakalpojuma “Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā” saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšana: KAC vai VPVKAC darbiniekam iesniedzot aizpildītu speciālpilnvaru e-pakalpojuma “Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā” saņemšanai, darbinieks sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā. Tas ir bezmaksas pakalpojums un saņemams pieprasīšanas brīdī, klātienē.

Saistītie dokumenti: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-sanemsana-ja-iedzivotajs-nelieto-internetu