Statuss:
Noslēdzies
Jauniešu māja

Projekta mērķis ir veikt ēkas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvi, izveidojot Ogres novada jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas.

Atbilstoši iecerētajam, Ogres novada jauniešu māja nodrošinās aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Jauniešu māja piedāvās jauniešiem iespēju pilnveidoties dažādās jomās, sadarboties ar jaunatnes sfērā iesaistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm, aktīvi piedalīties brīvprātīgajā darbā un starptautiskos projektos, rīkot kultūras pasākumus, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī īstenot citas darbības.

Projekta ietvaros paredzēts veikt vecā korpusa pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, garāža tiks pārbūvēta par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.

Projekta finansējums

Projekta realizācijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.

Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta “Pašvaldības ēkas "Jauniešu māja" Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūve” kopējās izmaksas ir 1 246 663,00 eiro, t.sk.  valsts  budžeta piešķirtais finansējums 1 059 663,55 eiro (85%) un pašvaldības līdzfinansējums 186 999,45 eiro (15%).

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi SIA “JB Latvija” un SIA “Joe” (28 795 eiro bez PVN), autoruzraudzību nodrošina SIA “JB Latvija”. Būvdarbus objektā veic būvuzņēmējs AB “Panavežio statybos trestas” (līguma summa 588 981,31 eiro bez PVN ). Būvuzraudzību nodrošina SIA “BŪVĒLOGS projekti” (18 820 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2021. gada septembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz līdz 2022. gada 25. jūlijam.

Paveiktie darbi 11

 

Dome lemj pa ēkas pārņemšanu Brīvības ielā 40 jauniešu mājas ierīkošanai
Ogres novada pašvaldības dome atbalstījusi jauniešu mājas tapšanu
Jauniešu māja
Jauniešu māja
Titulbilde
Ogres pilsētas svētkos atklāj pārbūvēto Ogres novada Jauniešu māju