Taurupes pagasta teritorijas platība - 126,4 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits
01.01.2020           774
01.01.2019           796
01.01.2018           805
01.01.2017           814
01.01.2016           825
01.01.2015           847
01.01.2014           860
01.01.2013           865
01.01.2012           903
01.01.2011           919
01.01.2009           973
01.01.2008          1005
01.01.2007          1022