JURIS KĻAVIŅŠ 

Juris Kļaviņš

Sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīriešu vokālā ansambļa “Tikai tā” vadītājs.

 “Goda novadnieks 2020"

Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu amatiermākslas tradīciju veidošanā un kultūras dzīves bagātināšanā Ikšķiles novadā, radošu devumu latviešu kora mūzikas un koru dziedāšanas attīstībā.


VALDIS VILLERUŠS

Valdis Villerušs

Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors, grafiķis, grāmatu mākslinieks, Latvijas grāmatu mākslas vēsturnieks.

"Goda novadnieks 2019"

Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu  Ikšķiles novada kultūrvēsturisko vērtību izpētē un saglabāšanā, lokālpatriotismu un aktīvu sabiedrisko  darbību.    

VALDA KURŠA

VALDA KURŠA

Ilggadēja Tīnūžu tautas nama vadītāja.

"Goda novadnieks 2019"

Apbalvojums piešķirts par radošu un godprātīgu darbu Ikšķiles novada pašvaldībā, lokālpatriotismu un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā.

PĒTERIS ROMANOVSKIS

PĒTERIS ROMANOVSKIS

Ikšķiles un Tīnūžu Latvijas Tautas frontes nodaļu vadītājs no 1988.gada līdz 1991.gadam, pirmais Ikšķiles izpildkomitejas priekšsēdētājs, Ikšķiles pašvaldības vadītājs. 

“Goda novadnieks 2018”

Apbalvojums piešķirts  par nozīmīgu ieguldījumu   pilsoniskās apziņas aktivizēšanā Latvijas Atmodas gados Ikšķiles novadā un Latvijas Tautas frontes 30.gadskārtā.

DZINTARS LAUGALIS

DZINTARS LAUGALIS

Ikšķiles ev. luteriskās Sv.Meinarda draudzes mācītājs.

"Goda novadnieks 2018"

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu vispārcilvēcisko vērtību stiprināšanā un Ikšķiles novada sabiedriskās dzīves veidošanā.

SANDA REIKMANE

SANDA REIKMANE

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams”  vadītāja.

"Gada cilvēks 2018" 

Tituls piešķirts par ieguldījumu Vislatvijas projekta apmācību programmā “Stop 4-7” un privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” 10 gadu jubilejā.

LELDE SĀMĪTE

LELDE SĀMĪTE

Ikšķiles Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja.
Goda novadnieks 2017.

Tituls piešķirts par radošu un nesavtīgu sabiedrisko darbību, vadot Ikšķiles Kultūras biedrību, un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā

EDGARS MASAĻSKIS

EDGARS MASAĻSKIS

Ilggadējais Latvijas izlases vārtsargs hokejā. 
Ikšķiles novada gada cilvēks 2017.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu aktīva dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Ikšķiles novada tēla veidošanā.

NORA IKSTENA

NORA IKSTENA

Rakstniece, Dzintara Soduma balvas laureāte. “Ikšķiles novada Goda novadniece 2016”. 

Tituls piešķirts par izcilu literāro devumu Ikšķiles novada kultūras dzīves bagātināšanā, vēsturisko vērtību popularizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rakstniecības attīstībā.

GUNĀRS FREIDENFELDS

GUNĀRS FREIDENFELDS

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, pūtēju orķestra diriģents. “Ikšķiles novada Goda novadnieks 2016”.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu pūtēju orķestra tradīciju atjaunošanā un popularizēšanā Ikšķiles novadā, entuziasmu un aizrautību jaunās mūziķu paaudzes audzināšanā.

SINTIJA VANAGA

SINTIJA VANAGA

 

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja. “Ikšķiles novada Gada cilvēks 2016”.

Tituls piešķirts par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Ikšķiles vidusskolas Skolas padomē, skolēnu mācību izaugsmes veicināšanu un komunikācijas sekmēšanu starp vecākiem, skolotājiem un skolēniem.

NATĀLIJA LOGINA

NATĀLIJA LOGINA

Audēja amatiermeistare. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma - Ikšķiles jostas - darināšanas tradīciju atdzīvināšanā un popularizēšanā.

MAIRA LĪDUMA

MAIRA LĪDUMA

Ikšķiles vidusskolas skolotāja. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par radošu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu kori, un augstiem sasniegumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru fināla konkursā.

LINDA IVANOVA

LINDA IVANOVA

 Ikšķiles vidusskolas skolotāja. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par radošu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu kori, un augstiem sasniegumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru fināla konkursā.

 

VELTA KRAUZE

VELTA KRAUZE

Ilggadēja Tīnūžu pagasta sekretāre un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. GODA NOVADNIECE 2015. Tituls piešķirts par mūža ieguldījumu profesijā, kultūrvēsturisko vērtību izpētē un saglabāšanā, kā arī par aktīvu sabiedrisko darbību Ikšķiles novadā.

 

JĀNIS KARLOVS

JĀNIS KARLOVS

Mākslinieks-tēlnieks. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par izcilu ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā, valstiskuma apziņas stiprināšanā un Ikšķiles novada kultūrvides veidošanā.

ALEKSANDRS ZOBENS

ALEKSANDS ZOBENS

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas keramikas pasniedzējs. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par radošiem nopelniem kultūrā, ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un mākslas izglītībā.

ROBERTS KULPE 

ROBERTS KULPE

Ikšķiles novada pensionāru biedrības „Saulgrieži” aktīvists. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par aktīvu, radošu un godprātīgu darbu, mūža ieguldījumu Ikšķiles novada sabiedriskajā dzīvē.

KRISTĪNE LIBERTA 

KRISTĪNE LIBERTA

Biedrības „Ikšķiles Brīvā skola” dibinātāja un vadītāja. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2014. Tituls piešķirts par nesavtīgu ieguldījumu alternatīvās pedagoģijas jomā, tautisko vērtību saglabāšanā un uzturēšanā, darbojoties biedrībā „Ikšķiles Brīvā skola”.

JĀNIS RIJNIEKS

JĀNIS RIJNIEKS

Senioru ansambļa „Saulgrieži” vadītājs. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu amatiermākslas tradīciju veidošanā un kultūras dzīves attīstībā Ikšķiles novadā.

ROBERTS JANSONS

ROBERTS JANSONS

Atmodas laika aktīvists, daudzu vēsturisku fotogrāfiju un plakātu autors. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā un sabiedriski nozīmīgo notikumu atspoguļošanā. 

JĀNIS HARTMANIS

JĀNIS HARTMANIS

Atvaļināts pulkvedis, vēsturnieks. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Ikšķiles novada pilsoniskās sabiedrības mantojuma apzināšanā. 

MAIRA PORIETE

MAIRA PORIETE

Ikšķiles kapu pārzine. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2013. Apbalvojums piešķirts par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā Ikšķiles novadā.