Natālija Ketnere

Apbalvojumu „Gada ogrēnietis 2014” saņēma laikraksta „Nedēļa Ogre” redaktore Natālija Ketnere, kura apbalvojumam tika izvirzīta nominācijā “Sabiedriskais darbs”.

2015. gada 21. janvārī pašvaldībā tika saņemts iedzīvotāju parakstīts iesniegums ar ierosinājumu titulu “Gada ogrēnietis” piešķirt N. Ketnerei, par ko Ogres novada domes deputāti nobalsoja domes sēdē 19. februārī (par lēmuma pieņemšanu var lasīt šeit). Apbalvojums tika pasniegts 87. Ogres pilsētas dzimšanas dienai veltītajā svētku sarīkojumā “Personības Ogrē” 1. martā Ogres kultūras centrā. Par šo pasākumu var lasīt šeit.

N. Ketnere ir laikraksta „Nedēļa Ogre” redaktore un veic ne tikai savus tiešos pienākumus, bet aktīvi strādā sabiedrības labā, veic novadpētniecisko darbu, organizē dažādus kultūras un izglītojošos pasākumus, par personīgiem līdzekļiem izdod grāmatas par Ogres novadu.

2014. gada 30. aprīlī grāmatnīcā „Auseklis” notika N. Ketneres vēsturisko materiālu apkopojuma „Ogre - sirmā kūrorta māmuļa” prezentācija. Interese par šo izdevumu bija tik liela, ka tika organizēti divi „seansi” ar lasītāju piedalīšanos. Grāmatā izmantoti pagājušā gadsimta 30. gadu ceļveži, fotogrāfijas, fragmenti un no tā laika avīzēm. Vācot materiālus un fotografējot dažādos Ogres novada pagastos, N.Ketnere secinājusi, ka Ogres novads ir vēsturiskā Klondaika, kur ir vēl ļoti daudz ko iepazīt un uzzināt.

Taurupes novadpētniecības muzejā N.Ketnere atklāja unikālus materiālus par latviešu koloniju Krievijā. Uz Krieviju labākas dzīve meklējumos 18. gadsimtā bija izbraukušas 13 ģimenes 70 cilvēku sastāvā. Materiālos aprakstīta šo cilvēku dzīve 150 gadu garumā. N.Ketnere apkopojusi savāktos materiālus, sarakstījusies ar šo cilvēku mantiniekiem (pēctečiem) Krievijā un papildinājusi vēsturisko informāciju. Darbs bija ļoti atzinīgi novērtēts žurnālistu konkursā, saņemot prestižo balvu „Dzintara spalva - 2014”.

2014. gada 27. jūnijā viesnīcas „Hotel Club 1934” notika pasākums „Ceha vakars”, kur tikās apmēram trīs simti bijušo Ogres trikotāžas kombināta darbinieku. Pasākumā tika prezentēta N.Ketneres grāmata par kombināta ziedu laikiem „Ogres trikotāžas kombināts - labākie gadi”. Grāmatas autore uzdāvināja savu garadarbu tiem bijušajiem kombināta darbiniekiem, kuri devuši savu artavu grāmatas tapšanā.

2014. gadā N.Ketnere piedalījās Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un kopā ar domubiedriem izveidoja Ogres novada kultūras mantojuma vēsturisko apkopojumu. Projekta mērķis bija apkopot un saglabāt neapzinātas vai maz apzinātas un aizmirstas Ogres novada kultūras mantojuma vērtības - māksla, arhitektūra, mūzika, literatūra. Piemēram, projekta ietvaros N. Ketnere sazinājās ar mākslas zinātnieci no Krievijas, Olgas Pudakovas kundzi, kura atsūtīja unikālus materiālus par mūsu novadnieka Kārļa Hūna radošo periodu Ielabugas pilsētā (Tatārija). Pēc Ketneres lūguma uz Latviju tika nosūtīta unikāla grāmata „Ielabuga K.Hūna darbos” ar mākslinieka zīmējumiem, kuri nav atrodami pat Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Lai vairāk popularizētu gleznotāja mākslu, 2014. gada 5. septembrī N. Ketnere organizēja mākslas zinātnieces Edvardas Šmites vieslekciju par gleznotāju Kārli Hūnu.

30. septembrī Ogres Vēstures un mākslas muzejā N.Ketnere organizēja pasākumu par mūsu novadnieku, izcilu dziedātāju Paulu Saksu un viņa audzēkni - operdziedātāju Elfrīdu Pakuli. Ketnere sagatavojusi aizraujošus audio un video materiālus.

2014.gada rudenī N.Ketnere iesaistījās Latvijas kultūras vēstnieku kustībā ar mērķi popularizēt Latvijas daudznacionālo kultūru bagātības. Apmācībās piedalījās 25 dažādu nacionalitāšu biedrību pārstāvji, kas jau šobrīd aktīvi darbojas Latvijas kultūrvides dažādošanā, rūpējoties par savu tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu. Trīs nedēļas nogalēs N.Ketnere ar jauniem kolēģiem pilnveidoja savas zināšanas par kultūru daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, veiksmīga dialoga un pozitīvu pārmaiņu īstenošanu.

N. Ketnere Ogres novada popularizē, tiekoties ar skolēniem Ogres un Rīgas skolās, piemēram, viņa ar Ogres pilsētu iepazīstināja bērnus no Rīgas Pārdaugavas skolas (2014. gada februārī), bērni apmeklēja Ogres Vēstures un mākslas muzeju un pēc tam Ogres Centrālajā bibliotēkā N. Ketnere vadīja radošo darbnīcu par papīra dizainu.

2014. gada 29. novembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās Ogres Goda pilsoņa Georgija Tailova 100 gadu jubilejas piemiņai veltīts pasākums. Pasākumā tika prezentēta Georgija meitas Angelinas Lodes un Natālijas Ketneres kopīgi sastādītā grāmata, kuras veidošanā izmantotas vēstules un publikācijas par priesteri, grāmatā ir arī iekļauti fragmenti no paša priestera memuāriem. Par grāmatu jau saņemtas ļoti labas atsauksmes no lasītājiem.

Katru nedēļu Natālija Latvijas Radio4 sagatavo reportāžu par aktuāliem notikumiem Ogres novadā, popularizējot Ogres pilsētu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.