Pašvaldības ģerbonis

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē šī gada 6. novembrī deputāti lēma par novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Tituls “Ogres Goda pilsonis” piešķirts Egīlam Dzelzītim, Rīgas Tehniskās universitātes profesoram, un Jurim Rambam, mototehnikas restauratoram un kolekcionāram. Savukārt titulu “Gada ogrēnietis 2020” dome nolēmusi piešķirt pieciem Ogres novada iedzīvotājiem: Gunai Brīvulei nominācijā “Sabiedriskais darbs”; Līgai Bužerei nominācijā “Izglītība”; Ilzei Miezerei nominācijā “Kultūra”; Laumai Straumei nominācijā “Kultūra”; Zandai Vītolai nominācijā “Sociālais darbs”.

Egīls Dzelzītis

Egīlu Dzelzīti apbalvošanai ierosināja Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs, uzsverot viņa ieguldījumu Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas projekta virzībā, energobūvniecības nozares un tās profesionālās izglītības attīstībā Latvijā, kā arī par paveikto energoefektivitātes paaugstināšanā siltumapgādes sistēmās.

Egīls Dzelzītis

E. Dzelzītis ir Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors, profesors, vairāk nekā 250 zinātnisko rakstu autors. 2012. gada novembrī E. Dzelzītis saņēma Atzinības krustu par mūža ieguldījumu energobūvniecības nozares un tās profesionālās izglītības attīstībā Latvijā. E. Dzelzītis ir arī akciju sabiedrības “Lafipa” valdes priekšsēdētājs. Uzņēmums īstenojis projektus daudzās Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Ogrē, veicot siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju, uzstādot individuālos siltumpunktus daudzdzīvokļu mājās. Ogrē uzņēmums arī izbūvēja konteinertipa katlumāju Zilokalnu prospektā 12A. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti uzņēmums Ogrē veicis ēku energosertifikāciju. Ogre ir pirmā pilsēta Eiropā, kur tika veikta energosertifikācija ēkām visā pilsētā.

E. Dzelzītis pats atzīst, ka vislielāko prieku viņš rod darbā, ko dara. Tajā viņš iegulda visas savas zināšanas un pieredzi, smeļ iedvesmu, izvirza jaunus mērķus. E. Dzelzītis arī aktīvi iesaistās dažādās profesionālās organizācijās – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā, sadarbojas ar Latvijas Elektroenergētiķu biedrību un Latvijas Būvinženieru savienību.

"Ogres Goda pilsonis" Egīls Dzelzītis

Juris Ramba

Juri Rambu apbalvojumam izvirzījis Ogres Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs, ņemot vērā viņa lielo ieguldījumu Latvijas senās tehnikas mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, seno amatniecības prasmju apgūšanā, kā arī Latvijas un Ogres vārda popularizēšanā pasaulē.

Juris Ramba

J. Ramba vada uzņēmumu “Ramoto”, kurā tiek restaurēti senie spēkrati, to daļas un tiek veikta jaunu daļu izgatavošana. Tas ir viens retajiem uzņēmumiem Latvijā, kur līdzās modernajām tehnoloģijām un instrumentiem izmanto arī senas, bieži vien aizmirstas tehnoloģijas, kas noderīgas arī mūsdienu tehnikas remontā un restaurācijā.

Kopš 1970. gada J. Ramba aizrautīgi nodarbojas ar mototehnikas kolekcionēšanu, viņa kolekcijā ir reti sastopami un unikāli Latvijas mototehnikas vēstures paraugi no 20. gadsimta sākuma līdz pat 1940. gadam – motocikli, dzinēji, motori, instrumenti, arī dokumenti un fotogrāfijas; viņa kolekcijā ir viens no visretākajiem saglabātajiem un restaurētajiem motocikliem pasaulē – 1917. gada Sunbeam/JAP 5 HP angļu militārais motocikls, kas nelielā skaitā saražots pēc cariskās Krievijas pasūtījuma un kopš Latvijas armijas dibināšanas lietots Latvijā.

J. Ramba senos motociklus rūpīgi restaurējis un lolojis pusgadsimta garumā, izjūtot lielu atbildību un pietāti pret senču mantojumu un par savu misiju uzskatot tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Ar restaurētajiem motocikliem J. Ramba ir piedalījies dažādos starptautiskajos seno spēkratu rallijos, nesot Latvijas vārdu tālu pasaulē, arī organizējis vairākus starptautiskos seno spēkratu rallijus Latvijā.

2020. gadā Ogres Vēstures un mākslas muzejā Jura Rambas mototehnikas kolekcija pirmo reizi bija skatāma publiski, raisot ļoti lielu interesi un pulcējot plašu apmeklētāju skaitu no visas Latvijas un kaimiņu valstīm.

Nozīmīgs fakts restauratora biogrāfijā ir dalība Brīvības pieminekļa zvaigžņu restaurācijā 2001. gadā.

"Ogres Goda pilsonis" Juris Ramba

Guna Brīvule

Gunu Brīvuli apbalvošanai izvirzīja Madlienas pagasta pārvalde, ņemot vērā viņas aktīvo sabiedrisko darbību.

Guna Brīvule

“Var jau domāt, ka mūsdienās strādāt bez samaksas neviens negrib, tomēr izrādās, tā tas nav. Madlienas pagastā tāds labais gariņš ir Guna Brīvule.

Viņa sagatavo daudz un dažādus pārsteigumus gan iestādēm, gan pagastam svētkos. Guna lepojas ar Madlienu un savu Ogres novadu, viņai ļoti svarīga ir kultūras dzīve. Nekad neatsaka palīdzēt dažādu kultūras pasākumu organizēšanā, viņa prot radīt svētku noskaņu pagastā, uzburot dažādus savus mākslas darbus, fotografē un filmē svarīgākos pasākumus, saglabājot pagasta vēstures liecības nākamajām paaudzēm, organizē ziedu izstādes pie pagastmājas, mazo brašuļu gājienu “Ripo jaunā paaudze”, piedalās radošajās darbnīcās Madlienas bibliotēkā, mācot radīt svētku noskaņu ikvienam savā mājā, aktīvi iesaistās arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursos “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, realizējot vairākus projektus.

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem viņa organizē fotosesiju, piesaistot profesionālu fotogrāfu, par ko ļoti pateicīgas ir jaunās ģimenes, kas nevar atļauties aizbraukt uz fotosalonu. Guna ir sajūtu cilvēks, viņas sirds aicinājums ir cilvēkiem radīt svētku sajūtu un noskaņu,”– tā G. Brīvuli raksturo madlienieši.

"Gada ogrēnietis 2020" Guna Brīvule

Lauma Straume

Laumu Straumi, Ogres teātra aktrisi un prezidenti, apbalvošanai ierosinājis Ogres teātra kolektīvs un atsevišķi teātra aktieri.

Lauma Straume

L. Straume Ogres teātra aktrise ir no 1987. gada. Par savu veikumu, spēlētprieku un ieguldījumu tautas mākslā viņa saņēmusi gan Ogres novada Atzinības rakstus, gan teātra 90. gadu jubilejā – Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un radošu devumu Ogres tautas teātra darbībā.

“Lauma nav tikai lieliska aktrise, kura atkal un atkal no jauna uzmirdz katrā savā lomā. No 1997. gada Lauma aktīvi darbojas teātra prezidentes amatā. Kādam varbūt šķiet – tas jau tik tāds goda nosaukums. Teātrim Lauma ir cilvēks, kurš ar savu milzīgo enerģiju, neatlaidību un personības spēku saliedē un satur kopā visu paaudžu aktierus. Par Laumu teikt “teātra dvēsele” – tas būtu pateikt ļoti maz. Pilsētas, novada un pat plašāka mēroga dvēsele, kura nemitīgi uztur darbošanās garu, enerģiju, dzīvesprieku. Daudz darba un laika Lauma ieguldījusi, teātrim pārejot uz jaunajām telpām. Tā tiešām ir fenomenāla spēja – vienmēr būt dzīves vidū, saglabāt optimismu un spēt iedvesmot cilvēkus sev līdzās.

2020. gads ikvienam kultūras cilvēkam bijis smags, aizritējis un aizrit Covid-19 ēnā. Arī teātrim nācies no daudz kā atteikties, pārplānot, pārcelt. Un tieši šajā laikā Laumas Straumes mūžam nezūdošais optimisms un enerģija spējuši saturēt kopā kolektīvu. Šādi cilvēki ir ikvienas pilsētas ieguvums, un būtu desmitiem iemeslu, lai apbalvojumu “Gada ogrēnietis” Laumai Straumei varētu piešķirt katru gadu, ne tikai 2020. gadā,” L. Straumi ierosinājumā raksturo Ogres teātra kolektīvs.

"Gada ogrēnietis 2020" Lauma Straume

Ilze Miezere

Ilzi Miezeri, bērnu vokālās studijas “Svilpastes” izveidotāju un vadītāju, apbalvojumam izvirzījis Ogres novada Kultūras centrs.

Ilze Miezere

Bērnu vokālā studija “Svilpastes” aktīvi darbojas jau no 1988. gada un šobrīd savā saimē pulcē dziedātājus deviņās grupas vecumā no 4 līdz 16 gadiem, paralēli notiek darbs ar solistiem. Vokālās studijas dalībnieki ik gadu iestudē daudzveidīgu repertuāru no klasikas un tautas dziesmas līdz pat popmūzikai un priecē skatītājus ar dažādiem muzikāliem pārsteigumiem. “Svilpastes” ir guvušas godalgotas vietas dažādos festivālos un konkursos Latvijā un ārzemēs, gūta pieredze, uzstājoties Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā. Studijas dalībnieki aktīvi iesaistās dažādos labdarības projektos, ir iestudētas vairākas muzikālas izrādes kopā ar režisori Daci Ādamsoni un Jāni Kaijaku.

Vokālā studija “Svilpastes” apliecināja savu mīlestību dziesmai arī valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos, dodoties pie klausītājiem ar video starpniecību. Lai dziedātāji varētu radoši izpausties, Lieldienās tika organizēts virtuālais koncerts, pēc tam radās Mātes dienai veltīts video, bet mācību gada noslēgumā jau tapa video klips “Muzikāls ceļojums pa Ogri”, kas ir sava veida reklāma mūsu pilsētai. Gaidot Ziemassvētkus, tiek veidots virtuālais uzvedums kopā ar režisori Daci Ādamsoni. 

"Gada ogrēnietis 2020" Ilze Meizere

Līga Bužere

Līgu Bužeri, Ogres sākumskolas angļu valodas skolotāju, apbalvojumam ieteikusi šīs skolas vadība.

Līga Bužere

“Mūsu skolotāja Līga Bužere ir tāds Avots, pie kura patverties apjukuma brīžos, kad šķiet, tavas problēmas samilzušas kā negaisa mākonis, kam neredz ne gala, ne malas. Apbrīnojama neizsīkstoša enerģija un iejūtība pat saspringtas darbadienas beigās, kad sen jau mājās iešanas laiks pagājis, bet kāds novēlojies audzēknis, vecāks vai kolēģis bikli ieskatās Līgas kabinetā – visiem Līgas laiks un uzmanība atrodas, neviena problēma nav par sīku, neviens cilvēks par nesvarīgu. Un pēc sarunas neseko pamācību gūzma, kas liktu nācējam justies mazam un melnam. Gluži otrādi – problēma, to attēlojot, piepūšas kā krāsains ziepju burbulis un sarunas beigās pārsprāgst, apsmidzinot runātāju apziņu ar mierinošu sajūtu, ka viss būs labi, ka skolotāja un iesaistītais lieliski tiks ar to galā. Mūsuprāt, tas liecina par augstu profesionalitātes līmeni – viest mieru un pārliecību kā audzēkņos, tā kolēģos un vecākos; būt par amortizējošu slāni starp skolas sistēmu un vecāku prasībām. Tā ir pedagoga darba augstākā pilotāža mūsdienu apstākļos un piemīt patiešām tikai retajam ar dabas dotu skolotāja talantu un cilvēkmīlestībā atvērtu sirdi. Tāpat apbrīnojams ir skolotājas Līgas radošums,” L. Bužeri raksturo kolēģi.

L. Bužere savā darbā nemitīgi meklē jaunas metodes, pielieto jaunās tehnoloģijas, aktīvi piedalās dažādos Eiropas projektos, iesaistot tajos gan skolēnus, gan pedagogus.

"Gada ogrēnietis 2020" Līga Bužere

Zanda Vītola

Zandu Vītolu, Ogres novada Sociālā dienesta projektu vadītāju, apbalvojumam izvirzījis Ogres novada Sociālais dienests.

Zanda Vītola

Ne tikai 2020. gadā, bet vismaz astoņu gadu garumā Z. Vītola iesaistās dažādu projektu realizācijā, strādājot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veicinot viņu iekļaušanu sabiedrībā, sekmējot labās prakses attīstību šo cilvēku tiesību aizsardzībā. Z. Vītola īstenojusi vairākus starptautiskus projektus, sadarbībā ar Baltkrievijas kolēģi, kas pārstāv biedrību “Atbalsts jauniešiem ar invaliditāti Stoļinas pilsētā Baltkrievijā”, realizēts iedvesmas pasākums – festivāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Skatuve ikvienam”.

No 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. novembrim tiek realizēts projekts Jaunatnes Starptautiskās programmu aģentūras Solidaritātes korpusa projektu ietvaros “Māksla Bez Robežām – sabiedrības informēšanai un izglītošanai”, kur Z. Vītola aktīvi darbojas visos projekta plānotajos notikumos, kuru mērķis – veicināt pārmaiņas cilvēku prātos un mainīt attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. “Šī projekta ietvaros īpaši jāatzīmē šī gada 9. martā Zandas Vītolas realizētā Vitālija Ļubota (Kijeva, Ukraina) – režisora, speciālo disciplīnu skolotāja, Ukrainas Teātra savienības locekļa, Tautas teātra studijas “Rostki” režisora un mākslinieciskā vadītāja, Pāvela Čubinska Mākslas akadēmijas režijas nodaļas pasniedzēja, Starptautiskā integratīvā mākslas festivāla “Saules vilnis” direktora – meistarklase speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar cilvēkiem ar intelektuālās un fiziskās attīstības traucējumiem,” izvirzot Zandu Vītolu apbalvošanai, uzsver sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.

“Gada ogrēnietis 2020” Zanda Vītola

Apbalvojumu pasniegšana parasti notiek svinīgā pasākumā Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī, diemžēl šogad šis pasākums izpaliks saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un tās laikā noteiktajiem ierobežojumiem.