Sakņu (ģimenes) dārzs Nr.14

1. lietošanas mērķis- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem;

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0036 daļa 370 m2 platībā;

3. adrese Ogres iela 10, Ķegums, Ogres novads;

4. nomas termiņš- ne ilgāk kā līdz 6 gadiem

Sakņu (ģimenes) dārzs Nr.4

1. lietošanas mērķis- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem;

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0093 daļa 240 m2 platībā;

3. adrese Smilšu iela 1, Ķegums, Ogres novads;

4. nomas termiņš- ne ilgāk kā līdz 6 gadiem

Sakņu (ģimenes) dārzs Nr.14

1. lietošanas mērķis- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem;

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0093 daļa 486 m2 platībā;

3. adrese Staru iela 16A, Ķegums, Ogres novads;

4. nomas termiņš- ne ilgāk kā līdz 6 gadiem

 

Lai pieteiktos zemes nomai, Ogres novada pašvaldībā vai Ogres novada pašvaldības Ķeguma pilsētas pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Informācija pa tālr. 25746001, 26148593

e-pasts: dome@kegums.lv 

Pievienotie faili: