Ķeipenes pagasta teritorijas platība - 87,2 km2

Laika periods

Iedzīvotāju skaits

01.01.2020            926
01.01.2019            927
01.01.2018            969
01.01.2017            988
01.01.2016            1015
01.01.2015            1017
01.01.2014            1048
01.01.2013            1070
01.01.2012            1092
01.01.2011            1144
01.01.2009            1182
01.01.2008            1195
01.01.2007            1229