Pulkstenis

Ogresgala teritorijas vēsturiskā attīstība

Tagadējā pagasta teritorija senāk atradās Ikšķiles un Rembates novadā. Pagastu izveidoja  1928. g., atdalot bijušo Sprēstiņu muižas zemi no Ikšķiles pagasta. 1935. g. pagasta platība bija 9260 ha. 1945. g. Ogresgala pagastā izveidoja Ogresgala un Ciemupes ciemu. Ogresgala ciemam 1954. g. pievienoja Ciemupes ciemu, 1977. g. daļi teritorijas atdeva Rembates ciemam, 1987. g. pievienoja daļu Ogres pilsētas zemes. 1990 g. atjaunoja Ogresgala pagastu, kura robežas ar bijušo Ikšķiles un Rembates pagastiem bija tikai nedaudz pamainītas.

2002. gada decembrī izveidots Ogres novads, apvienojoties Ogres pilsētai un Ogresgala pagastam.

Ogresgala pagasts ir saistīts ar vairāku Latvijas dižgaru vārdiem: “Kārļu” mājās 1903. gadā vasaru pavadīja komponists Emīls Dārziņš, “Vecuteļu” mājās dzejnieks Auseklis 1874. gadā iestudēja lugu “Mika”. Arī Krievijas valdniece Katrīna nāk no Ogresgala pagasta Mazstaldātiem. Stāsta, ka Mazstaldātos dzimtļaužu ģimenē piedzimusi meitiņa Marta, tā augusi dzīvespriecīga, bijusi ļoti skaista. Katrīna nav pakļāvusies muižkungam un aizbēgusi uz Alūksni, kur viņu par audžumeitu pieņēmis prāvests Gliks. Lielā Ziemeļu kara laikā nonākusi Krievijas ķeizara galmā un vēlāk kļuvusi par Krievijas valdnieci Katrīnu.

Ogresgala apkaimē dzīvojuši arī daudzi tautasdziesmu un stāstu zinātāji un teicēji. Pēc Imanta Ziedoņa iniciatīvas viņu atcerei pie Vecuteļu (tagad Vecogres) mājām uzstādīts ceļa rādītājs - piemiņas zīme.