Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aprūpe mājās ir pasākumu kopums, kas vērsts uz pamatvajadzību nodrošināšanu – personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  - Rakstisks iesniegums;
  - Ģimenes ārsta izziņa par pakalpojuma nepieciešamību;
  - Mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinoši dokumenti;
  - Iztikas līdzekļu deklarācija
  - Papildus ziņas, kuras apliecina personas materiālo situāciju, pēc sociālā darbinieka ieskatiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.