Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis…
  Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot…
  Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 Ogres novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Izglītības valsts kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība:…
  Projekta īstenotājs         Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas…
  Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs Īstenošanas laiks…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projektā paredzētās darbības ietver apgaismojuma tīkla izbūvi vairākas ielās Ikšķiles pilsētā – Ezeru ielā no Līvu ielas līdz Saltupes un Silaziedu ielu krustojumam, kā arī Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielā, tādejādi uzlabojot ielu apgaismojuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir izveidot torņveida dizaina objektu – bāku – uz aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā, tādējādi attīstot aizsargmola rekreācijas teritoriju. 20 m augstā torņa konstrukcija tiks veidota kā metāla karkass ar…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir veikt ēkas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvi, izveidojot Ogres novada jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas. Atbilstoši iecerētajam, Ogres…