Spēkā esošā redakcija 

Nr. Nosaukums Spēkā no  Dokuments
   2021
11/2021 Par Ogres novada simboliku 09.10.2021.